Ако имате малко дете, вашия хладилник вероятно е покрит с рисунки на мечки, пеперуди, коли и принцеси. Ако ли пък не, замислете се кога беше последният път, когато видяхте кит с пречупена опашка?

1

През красивият поглед на детското въображение към стремежа за възпроизвеждане на заобикалящия ги свят, понякога малките човеци създават доста забавни, макар и разпознаваеми животни и предмети от ежедневието. Винаги приемани с много родителска любов и разбиране, а и с известна доза гордост, особено когато са постигнати първите разбираеми прилики, детските рисунки често биват прилежно прибирани на някое специално място. И старателно пазени дълги години...

Такъв е случаят с базираният в Холандия художник Telmo Pieper, който е изключително изненадан, когато преди време намира в един семеен склад кутия с рисунки от своето детство. Вниманието му привличат няколко от тях, изобретени по време на 4 годишната му възраст, интерпретиращи с особено линейна представа охлюв, автомобил, акула и няколко други животни. Художникът решава да пресъздаде дигитално серията от рисунки, като запази формата и детайлите на образите, в реалистичен стил.

Крайният резултатът от чудатия набор изображения, който Pieper озаглавява „Kiddie Art Series", представлява сбор от идеите на неговото минало и настоящите му умения.

2

3

4

5

6

7

8