добро и зло

На злината се отвръща с правда, на добрината с добрина ♥ Беседите на КОНФУЦИЙ
На злината се отвръща с правда, на добрината с добрина ♥ Беседите на КОНФУЦИЙ