Древна Гърция

Не жадувай съдбата на безсмъртните, наслаждавай се на това, което е под ръка ~ ПИНДАР
Не жадувай съдбата на безсмъртните, наслаждавай се на това, което е под ръка ~ ПИНДАР