Ерих ФРОМ

За авторитарния характер съдбата винаги е висша власт ♥ Ерих ФРОМ
За авторитарния характер съдбата винаги е висша власт ♥ Ерих ФРОМ