Европа

Най-новото българско пътуване към Европа е поразително неясно и бездуховно в целите си ~ Проф. Никола ГЕОРГИЕВ
Най-новото българско пътуване към Европа е поразително неясно и бездуховно в целите си ~ Проф. Никола ГЕОРГИЕВ