Роден на 24 ноември 1632 г. в Амстердам

За съвършените закони на реалността, етиката като морал и бича на човешките страсти, които пречат на щастието ~ от философа на Новото време, Спиноза.

Baruch Spinoza (1632-1677) ~ изображение Roi Alter

Всичко възвишено е толкова трудно, колкото и рядко.

Аз не предпоставям, че съм открил най-добрата философия, аз знам, че разбирам истинската философия.

Невежият не само, че бива тласкан насам-натам по различни начини от взаимодействието на външни причини и никога не притежава истинското самодоволство на духа, но живее като че ли не съзнава себе си, и бога, и нещата, и щом като престане да страда, едновременно престава и да съществува. 

Мъдрият едва се вълнува в душата си, но съзнава по някаква дълбока необходимост себе си и нещата, никога не престава да съществува, но винаги притежава истинското самодоволство на духа.

Ако алчният мисли само за пари и печалби, а честолюбецът - за слава и за нищо друго, тях не ги смятаме за безумни, тъй като обикновено ни се струват досадни и ги смятаме, достойни за омраза. Но в действителност алчността, честолюбието, развратът и пр. са видове лудост, макар да не се причисляват към болестните състояния.

Малодушен е онзи, който знае какво решение да вземе, за да направи добро или да попречи на злото, но не го прави.

Колко мощен е мъдрият и колко превъзхожда той невежия, който действува само под влиянието на чувствените удоволствия.

Нашата душа в известни случаи действа, в други - страда. Доколкото притежава адекватни идеи, тя действа по необходимост, а доколкото притежава неадекватни идеи - страда по необходимост.

Ако искаш бъдещето да е различно от миналото, не забравяй миналото.

Вежливостта или скромността е желание да се извърши това, което се нрави на людете, и да се изостави това, което не им се нрави.

Завистта е омраза, доколкото тя така въздейства върху човека, че той се наскърбява от щастието на другия, и напротив радва се на неговото нещастие.

Любовта е силна като смъртта.

На човек, който се срамува, е присъщо желанието да живее честно.

Надменност е поради любов към себе си, човек да има по-високо мнение за себе си, отколкото подобава.

Най-доброто качество на парите е тяхното количество.

Не щастието е награда за честността, а самата честност.

Невежеството не е аргумент.

Свободният човек не мисли за нищо тъй малко, както за смъртта, и неговата мъдрост е размишление не върху смъртта, а върху живота.

Илюстрация~ en.wikipedia.org