Изтъкнат учен, философ, пътешественик, обществен деятел, писател, жена с огромен талант и многолики интереси. Елена Рьорих посвещава живота си на търсене на висшата Истина, а в състрадателното й сърце живее стремежа за усъвършенстване на хората и света. Внушителното епистоларно наследство на Рьорих разкрива посланията на просветената й душа, а до края на живота си тя работи върху 14-те тома на философското учение “Жива Етика”.

(Портрет на Елена Рьорих, 1909 г., Валентин Серов)

Есето й „Трите ключа“ е посветено на младите хора и качествата, които трябва да изградят у себе си.

Трите ключа

Посвещавам на своите бивши, настоящи и бъдещи ученици.

Тези три велики ключа се пазят не на други планети, не в други звездни светове, а в теб самият. В името на своята любов към вас, аз ще ви напомня за пътищата, водещи към придобиването на тези ключове. Техните имена са: Любов, Красота, Знание. Запомнете тези пътища, вървете по тях и ги покажете на другите.

Във всяка своя постъпка проявявай гъвкавост, любов и благоразумие. Старай се да бъдеш мъдър скулптор на самия себе си и се пази да не станеш мека глина в ръцете на лоши приятели.

Помни, че с всяка твоя лоша мисъл, дума или постъпка нарушаваш свещените права, с които ти, като всяко творение, си щедро награден от природата.

Старай се да очистиш речта си от празни и безсмислени думи. Нека твоята реч бъде ясна, отчетлива и кратка. Избягвай местата, в които се говорят празни приказки, където витае злоба и ненавист, и където царят раздор, вредни развлечения и глупост.

Не бъди суетен. Изкорени лъжата. Бъди честен и приветлив. Разширявай в себе си чувството на благородство и в общуване с хората бъди вежлив и обикновен. Чувството на страх трябва да ти бъде чуждо.

Твоите мисли са твои рожби. И всяка от тях ти трябва да направиш прекрасна. Всяка мисъл трябва да бъде съзидателна сила, насочена към доброто. Помни винаги, че силата на мисълта е много голяма и бъди готов да я употребиш в помощ на света.

Любовта в живота е могъща сила, благодарение на която съществува всичко във Вселената. Любовта е силата, управляваща света: всичко, което се прави заради нея, притежава силата на световен закон. Само с любов към всичко ти ще можеш да победиш злото. Носи любовта навсякъде, където ходиш и скоро ще разбереш какъв помощник ще ти бъде тя във всички начинания.  

Бъди чист и нека любовта се лее от теб, както ароматът се отделя от цветето. Приеми твърдо и непоколебимо решение да станеш изразител на любовта и готовността да помагаш навсякъде, където можеш да направиш това. Нека твоят живот бъде като радостен лъч за другите. Потърси в своята душа елмазите, които би могъл да положиш в съкровищницата на общото благо.

Пази се от празните минути. От тях гнездо може да си свие мързелът. Празните минути могат да се превърнат в часове и дни, а задачата на днешния човек е голяма. Животът, безусловно, е многостранен и интересен. От разумно оползотворените минути ти можеш да изтъчеш истинска и красива дреха за твоята душа. Затова се старай да украсиш всяка минута от твоя живот с труд, знания и чисти мисли.

Нека твоята душа излъчва постоянно светлина и благост, топлина и състрадание, бодрост и желание да се помогне на ближния. Тогава ти ще почувстваш, че трудните дела губят своята тежест, а мрачните одежди на страданието се превръщат в белоснежни покривала на чистата лъчезарна радост.

Бъди внимателен и снизходителен в съжденията си за хората, защото и ти самият си несъвършен. Но бъди строг към самия себе си и неуморно работи над изправянето на своите собствени недостатъци.

Не падай духом, ако те постигне неуспех. Унинието може само да отслаби твоите сили и да забави твоя вътрешен растеж. По-добре събери силите си и помисли какъв мъдър изход да намериш за по-нататъшните си действия. Само по този път  ще умножиш своите сили и ще увеличиш своята устойчивост.

Всяка неудача и горчив опит превърни в ценен урок, който да ти служи мъдро по-нататък.

Изразходвай грижливо и разумно енергията си при всяка работа. Направи своето тяло силно, бодро и издръжливо. Не го обременявай с храна в  по-голямо количество, отколкото това е нужно за нормалното хранене, не го обременявай и с всичко останало, което явно вреди на здравето. Изучавай законите не само за духовния, но и за правилния  физически растеж. Твоето тяло е най-близкият ти инструмент, с който трябва да си служиш мъдро.

Развивай в себе си колкото се може по-голяма чувствителност и любов към заобикалящата те природа и ще чуеш нейните нестихващи  песни, пеещи хвалебствен химн на животворното Слънце.

Разтвори широко своето възприятие за красота чрез изкуството. Обичай музиката, картините. Вглеждай се в играта на цветовете. Вслушвай се по-внимателно в звуците. Проявявай повече интерес към всичко, в което е проявен геният на творците на красота. Избирайки си някаква специалност, не бъди едностранчив. Интересувай от всичко, което може да обогати твоето световъзприемане.

Радвай се на всичко, в което е изразена красота. Радвай се на последните лъчи на залязващото Слънце. Радвай се на първите разведряващи лъчи на утринната зора. Радвай се и светлината на слънцето в твоята душа ще бъде по-ярка, а далечните светове по-близки.

Трябва да се върви към върха на планината. Но колко трудно е да се изкачваш нагоре и колко лесно е да се спускаш надолу… Помисли, какво безкрайно щастие е да покориш планината и да посочиш на останалите пътя напред. Колко неизвестни за теб неща ще видиш оттам, какви необятни хоризонти ще се разкрият пред твоя изумен поглед. Тогава ти ще разбереш цялата ценност на изминатия път. И ще получиш това, което толкова упорито си търсил, без оглед на лишенията и побеждавайки трудностите.

Затова винаги, всяка минута от своя живот се издигай все по-нагоре и по-нагоре. Знай, че при най-трудното изкачване ще ти бъде подадена ръка за помощ.

Избрано от „Трите ключа”, Елена Рьорих
Снимка: nfo-mir.com