Влиянието на мисълта върху здравето и тялото

Тялото е деликатен и пластичен материал, който охотно се поддава на оформяне от мислите. Тялото е слуга на ума. То се подчинява на неговите команди, независимо дали са зададени умишлено или машинално. Под влиянието на нездрави мисли тялото бързо се разболява и изпада в разруха; под действието на радостни и красиви мисли се подмладява и разкрасява. Болестта и здравето на човека се коренят в мисълта. Болните мисли се изразяват в болнаво тяло. Всеизвестно е, че мислите на страх могат да убиват безпощадно като куршум и постепенно погубват хиляди хора със същата неизбежност, макар и не толкова бързо. Тези, които постоянно се боят от болести, със сигурност се разболяват. Безпокойството бързо отслабва цялото тяло и го оставя незащитено от зарази; нечистите мисли, дори ако не им се поддадете физически, скоро ще навредят на нервната система. Силните, чисти и щастливи мисли изграждат тяло, изпълнено с енергия. То е деликатен и пластичен материал, който охотно се поддава на оформяне от мислите, и те, добри или лоши, оставят своя отпечатък върху него. Човек страда от нечиста и отровена кръв, ако таи нечисти мисли. От чистото сърце идва чист живот и здраво тяло. Мисълта е изворът на всяко действие, живот и проявление. Изчистете извора и това ще се отрази на всичко останало. Промяната в начина на хранене няма да помогне на човек, който не иска да промени мислите си. Онзи, който ги е укрепил и прочистил, няма защо да се бои от вредни микроби. Ако искате да усъвършенствате тялото си, пазете ума си. Ако искате да подмладите тялото си, направете ума си красив. Мислите на злоба, разочарование и униние лишават тялото от здравето и красотата му. Киселата физиономия не идва случайно - тя е продукт на съответните мисли. Грозните бръчки са издълбани от завист, страдание и гордост.

Познавам една жена на деветдесет и шест, чието лице е грейнало и невинно като на момиче. Познавам мъже доста под средната възраст, чийто лица са разкривени, с нехармонични черти. Първото е резултат от ведро настроение; второто е продукт на страдание и неудовлетворение. Както не можете да имате приятно и уютно жилище, ако не допуснете свободно въздуха и слънцето в стаите, така силното тяло и чистото, щастливо лице могат да бъдат резултат единствено от свободното допускане в ума ви на радостни, добри и ведри мисли. Върху лицата на възрастните хора има бръчки, оставени от състрадание, други - от силни и чисти мисли, а трети са издълбани от отрицателни емоции - кой не ги разпознава? За живелите праведно възрастта донася спокойно, добродушно, зряло изражение, като слънцето при залез. Наскоро видях един философ на смъртния му одър. Беше много възрастен, но никога нямаше да му дадете годините. Отиде си тихо и спокойно, както бе живял.

От „Мислещият човек“, Джеймс Алън, изд. Skyprint, 2013 г.
Снимка: Джеймс Алън (1864 – 1912)