За горчивия залък на обидата, споделено от руския психотерапевт Аглая ДАТЕШИДЗЕ

Възрастните хора не се обиждат.

Те:
Казват: „Добре, това е твоя избор, щом така си решил…” и замълчават.
Казват: „Изобщо не ми пука, прави каквото искаш!”.
Казват: „Да се обиждам е безсмислено. Какво ще промени това?”.
Казват: „Добре, тогава аз ще си гледам моята работа”.

Или:
Изведнъж горчиво си спомнят всичките си стари грешки.
Казват, че устните им са пресъхнали, а очите им са се зачервили от тревога и недоспиване.
Започват усилено са се опитват да ви разберат.
Манипулират.
Започват бързо да мият съдове, гръмко да тряскат чинии.

А случва се също:
Да станат хладни и формални.
Да се ограничат до служебни отношения.
Да намерят начин да си отмъстят.
Да ви накарат да се чувствате виновни.
Да търпят, търпят, търпят, а накрая да си тръгнат.
Да си намерят приятели, които също считат себе си за неудачници.
Да ви доказват, защо сте им длъжни.
Просто да си тръгнат и да приключат завинаги.
Да забравят за срещи и молби.

И така…
Спират да чувстват и започват повече да говорят.
Стават подчертано вежливи.
Питат ви, не сте ли обидени.
Стараят се нищо да не се изписва на лицето им.
Усещат сълзите, сдържат дъха си и се срамуват да плачат.
Забързват крачка, излизайки от стаята.
Млъкват и напрегнато се усмихват.
Простудяват се и боледуват.
Престават да ви забелязват.
Престават да разговарят с вас.
Не вдигат телефона.
Казват ви: „Не, не съм обиден…”.

Нека бъдем искрени и признаем, че това е много тъжно. Колко проблеми биха могли да бъдат избегнати и преодолени, ако човек се осмели да говори за това, което се случва в душата му. Но е нужна смелост и увереност, че няма да се разпаднете от всичко случващо се, че няма да се разпаднат и отношенията помежду ви.

Как вие преодолявате обидата?
А как се обиждат вашите близки?

Автор: Аглая Датешидзе

Източник: dateshidze.ru
Изображения: Colin Davidson