„В училищната програма не са включени курсове по мислене.“

Изпълнена с интересни случки и прекрасни илюстрации, книгата "Подсъзнанието може всичко за деца" на Джон Кехоу и Нанси Фишър предлага безброй новаторски и практични начини да вдъхновите децата да покажат най-доброто, на което са способни. Тази толкова полезна книга изобилства от прозрения, предложения и истории, заимствани от програмата за Силата на мисълта за деца, представяна по целия свят на деца от 3 до 12 години. Предназначена за родители, наставници и учители, тази книга, от която ви представяме избрани моменти, дава прекрасни съвети за това как да предадем на децата си важни житейски умения още в ранна възраст, умения, които ще им бъдат от полза през целия им живот.

Alfred Fowler Patten - The Child and the Star, 1882

Мислите са най-могъщата сила в детската вселена. Ежедневните мисли на децата оказват влияние върху всеки аспект от техния живот. Нагласите, изборите, характерът им и личността, в която ще се превърнат, са все продукти на начина им на мислене.

Ние искаме децата ни да имат положителни нагласи, да взимат мъдри решения и да са с добро самочувствие. Това е очевидно. Не толкова очевиден е начинът на постигането му. В училищната програма не са включени курсове по мислене. Ясното и целенасочено мислене е умение, което трябва да се усвои у дома. На родителите се пада отговорността да развият добри мисловни навици у своите деца.

„Силата на мисълта“ е основана на научното откритие, че най-чистата и дълбока есенция на всичко е енергия. Стените на дома ви, дрехите, които носите, и книгата в ръцете ви на най-основно ниво представляват вибрираща енергия. Нашите мисли също се състоят от тази енергия и сами по себе си са мощни сили.

Мисълта винаги се опитва да добие форма, тя винаги търси израз, винаги иска да се прояви в своя физически еквивалент. Педагозите и детските психолози отдавна знаят, че самооценката, самочувствието и личностните характеристики се формират на ранен етап от развитието на детето. Но никой не разбира достатъчно добре, че практиките за сила на мисълта, усвоени в ранна възраст, могат драстично да подсилят положителните страни в живота на едно дете, като увеличат способността му да функционира уверено в своята среда.

Ценностите, убежденията и навиците, които предадете на децата си сега, ще бъдат непоклатима основа, върху която те ще градят останалото.

Emma and Her Children, 1923, by George Wesley Bellows (1882-1925)

Тревожим се какво ще стане детето ни утре, а забравяме, че то е някой днес.

Негативните мисли са плевели в градината. Позитивните мисли са цветя.

Колкото по-податлив на тревоги е човек, толкова повече умът му отслабва.

Човек започва да уважава себе си, когато знае, че е истински обичан.

Да вярваме в децата си и да ги оставим сами да намерят отговори на въпросите си са два от най-великите дарове, които можем да им дадем.

Насърчавайте детето да си казва: „Имам избор. Мога да оставя тази ситуация да ме тормози. Мога да си позволя да се чувствам ядосан/ тъжен..., но не е необходимо да го правя. Вместо това мога да избера да се чувствам зареден с оптимизъм/ спокоен/ щастлив...Всяка ситуация ми дава право на избор.“

Внушавайте на детето колко ценно е да бъде действено и креативно и какво удоволствие доставя търсенето на решения, а те са много, когато положението изглежда безнадеждно.

Увереността на децата нараства, когато осъзнаят, че могат да се справят с всяко предизвикателство.

Няма такова понятие като лошо време, има неподходящо облекло.

На провала винаги трябва да се гледа като на нещо временно, като на стъпало към бъдещ успех.

Ако не успее да постигне върховна цел, детето пак е спечелило - похвалете участието, усилието и удоволствието, които също заслужават уважение.

Напомняйте на детето в колко много области вече е успяло, за да се възстанови от временния неуспех.

Elementary School, 1899, by Magnus Enckell (1870-1925)

Хвалете сами себе си, оценявайте се... децата ще ви копират и сами ще търсят в себе си положителните си качества.

Визуализирайте негативните мисли като гюле, което поставяте в топ и го изстрелвате, а то потъва във водата.

Визуализирайте истории, в които детето е главен герой с много положителни качества.

Визуализирайте енергиен щит около детето, който пропуска хубавите мисли и отблъсква лошите (крясъците не те засягат, обидните думи рикошират, безпокойството се стопява и т.н).

Направете списък на триеща се дъска с ежедневните постижения на детето и го поставете на видно място - само завърза обувките си, само се сети да изхвърли боклука, оправи си леглото...

Детето да направи списък за самооценка и до го закачи на видно място, за да си припомни важните неща, когато е обезкуражено.

Направете списък с качества, които детето би желало да притежава неговия приятел, а след това му кажете, че някой друг също си търси такъв приятел и той може да е той, така че да се стреми към тях и самият той.

Това, което даваме на света ни се връща с пълни шепи.

Когато отделяме време да помагаме на другите, помощта сама ще дойде при нас, често най-неочаквано.

Сестрёнки, 1952-1953, Рыбченкова Лора Борисовна

Бъди личността, която би искал за приятел.

Всеки проблем има решение - редувайте се в измислянето на история "за щастие / за нещастие" - Семейство отишло на пикник, за нещастие заваляло....за щастие имали чадър....за нещастие той се счупил...

Проблеми не съществуват, има само възможности.

Поставяйте окуражителни бележки-изненада към обяда на детето.

Повтаряйте на детето колко здрав и силен е организмът му.

Не глезете детето, когато е болно - това поощрява болестта.

Награждавайте доброто здраве, така както доброто поведение. Ден на здравето - дайте на детето си по един ден почивка от училище поне веднъж на няколко месеца, за да не е необходимо да се разболее, за да отсъства.

Редовно използвайте утвърждения за здраве и си се представяйте здрави.

Децата са склонни да постигат толкова, колкото очакваме от тях.

The Bellelli Family, 1860-1862, by Edgar Degas 

Картини: Wikipedia, Pinterest