Каква е връзката между характера и щастието? Всички желаем повече благополучие в живота си. Но кои характеристики всъщност се свързват с благополучието? Това е важен въпрос, тъй като отговорът му ще определи кои аспекти от нашето съществуване е нужно да развием за сметка на други.

През последните години са изследвани множество аспекти на благополучието, които надхвърлят стереотипите относно усмихнатите и позитивните вибрации, свързани с щастието. Съществуват основно 11 измерения на благосъстоянието, които системно биват изследвани и проучвани, и те са:

Високо позитивни емоции - висока честота и интензивност на позитивните настроения и емоции;

Ниско ниво отрицателни емоции - ниска честота и интензивност на отрицателни настроения и емоции;

Удовлетворение от живота - положителна субективна оценка за живота на човек, като се използва всяка информация, която лицето счита за уместна;

Автономия - да бъдеш независим и способен да се противопоставиш на социалния натиск;

Екологично овладяване - възможност за оформяне на среда според нуждите и желанията си;

Личен растеж - продължаващо развитие, а не опит да се постигне фиксирано състояние;

Положителни отношения - изпълнени с топлина и доверие междуличностни отношения;

Самоприемане - позитивно отношение към себе си;

Цел и значение в живота - ясно усещане за посока и значение в усилията, връзка с нещо по-голямо от нас самите;

Ангажиране в живота - абсорбиране, заинтересованост и участие в дейностите от живота;

Постигане - напредък и постигане на целите, усещане за ефикасност и компетентност.

Университетските изследователи Скот Кауфман, Джеси Сън и Лука Смили наскоро откриха по-фин анализ на личността по отношението на разбирането за благосъстояние въз основа на тези 11 характеристики. Те откриха пет основни компонента на благосъстоянието.

Всяка от тези 5 личностни черти е независимо свързана с широк спектър от възможности за благополучие. С други думи, това са 5 различни лични пътеки по пътя към личното благоденствие. Ако постигнете високи резултати в някой от тези 5 аспекта на личността, е по-вероятно да имате високо благополучие във всички аспекти на живота си.

Ентусиазъм

Хората, които живеят на вълната на ентусиазма, са приятелски настроени, общителни, емоционално експресивни  и умеят да се забавляват. Ентусиазмът води до удовлетворение от живота, положителни емоции, по-малко отрицателни емоции, майсторство при изграждането на заобикалящата среда, личния растеж, положителните отношения, самоприемането, целта в живота, ангажираността, положителните взаимоотношения, смисъла и постиженията.

Ниско ниво на самовглъбяване

Хората, които имат високи нива на самовглъбяване, лесно могат да бъдат обезкуражени и претоварени, и са склонни да се преуморяват и да са прекалено стриктни. В резултат на това те са податливи на депресия и тревожност. По-ниските нива на самовглъбяване прогнозират по-голямо удовлетворение от живота, положителни емоции и по-малко отрицателни емоции. По-ниските нива на самовглъбяване прогнозират и по-голяма автономия, овладяване на околната среда, личностно израстване, положителни взаимоотношения, самопризнание, смисъл и цел, взаимоотношения и постижения.

Трудолюбие

Хората, които са трудолюбиви и са ориентирани към постиженията, са дисциплинирани, ефективни, целенасочени и компетентни. Те живеят с по-голяма страст и постоянство при постигането на дългосрочни цели. Трудолюбието е свързано с удовлетворението от живота, положителните емоции, по-малко негативните емоции и по-голямата автономия, овладяването на околната среда, личното израстване, положителните взаимоотношения, самоприемането, смисъла и целта, ангажираността и постиженията.

Съчувствие

Хората, които са състрадателни, се чувстват и се грижат за емоциите и благополучието на другите. Съчувствието е свързано с по-положителни емоции, по-голяма възможност за овладяване на средата, в която живеете, личен растеж, положителни взаимоотношения, самоприемане, смисъл и цел, ангажираност и постижения.

Интелектуално любопитство

Хората, които имат високо интелектуално любопитство и са отворени за нови идеи, се наслаждават на мислене дълбоко и сложно, и са склонни да отразяват своя опит. Интелектуалното любопитство прогнозира автономия, овладяване на околната среда, личен растеж, самоприемане, цел и постижение. Интересното е, че интелектуалното любопитство не влияе върху "емоционалните" променливи, като задоволство от живота, положителни и отрицателни емоции, положителни взаимоотношения и ангажираност с живота.

Две по-ограничени предсказатели на благополучието:

Докато петте черти по-горе бяха ясните победители, когато се стигна до предсказване на възможността за щастие и благосъстояние, тези две черти също могат да подпомогнат някои аспекти на благосъстоянието:

Асертивност

Да си асертивен означава да осъзнаеш, че имаш редица права, които можеш да използваш и защитаваш, да си наясно с чувствата си, да се изразяваш точно, ясно и конкретно, като в същото време не доминираш над другите, не си агресивен към тях. Асертивността е форма на поведение, при която се демонстрира, както уважението към себе си, така и уважението към другите хора. Хората, които имат висока степен на асертивност, са социално доминиращи, мотивирани да постигнат социален статус и лидерски позиции и са склонни да бъдат провокативни.

Изследванията установяват, че асертивността е положително свързана с автономията в живота (независимостта и способна да се противопоставяш на социалния натиск), но също така е свързана с по-големи негативни емоции. Това има смисъл, като се има предвид, че да бъдеш автономен често означава несъгласие и нуждата да се бориш за това, в което вярваш, което може да ни накара да се чувстваме по-малко щастливи в момента, в който го правим.

Интересно е, че ентусиазмът прогнозира по-ниски нива на автономия, макар да води до по-малко отрицателни емоции. Ентусиазираните хора по-лесно се поддават на социалния консенсус, а това прави социалните взаимодействия по-приятни, докато асертивните хора могат да се чувстват комфортно, само когато смело изразяват своите мнения, ако преценят, че това, което ще получат си заслужава, но със сигурност им вреди при приспособяването към околните.

Творческа отвореност

Хората, които имат висока креативна отвореност, се нуждаят от творчески изходен пункт и ценят красотата, мечтите, въображението, фантазията и чувствата си. Както творческата откритост, така и интелектуалното любопитство имат независима връзка с личния растеж и ангажираност. Следователно, докато интелектуалното любопитство изглежда по-широко предсказващо благосъстоянието, творческата откритост все още е път към два ключови елемента на благосъстоянието: личен растеж и ангажираност.

3-те черти, които нямат връзка с благосъстоянието:

Тази констатация на изследователите може да е изненадваща за някои хора и да се окаже в конфликт със ценностната им система, но следващите три черти нямат връзка с благополучието:

Учтивост

Хората, които са много любезни и учтиви, се стараят да са справедливи и внимателни, зачитат потребностите и желанията на другите и си сътрудничат лесно. Но въпреки това изследователите не успяват да свържат учтивостта с никаква форма на благополучие! Не забравяйте, че асертивността е съвсем различна от учтивостта.

Подреденост

Хората, които имат висока степен на чувство за ред имат предпочитание към рутинна работа и са склонни да бъдат перфекционисти. Това не може да бъде свързано с нито един от критериите за благополучие. Е, с изключение на една променлива: порядъкът прогнозира по-ниски нива на личен растеж! Това, че сте супер обсебени от реда в живота си, наистина не ви прави никаква услуга, когато става дума за щастлив живот.

Изменчивост

Хората, които са склонни да се изменят бързо и често, са податливи на нестабилност и раздразнителност на настроението и имат затруднения с импулсния контрол. Но тази особеност на някои характери също няма връзка с благополучието. Ето защо, ако сте склонни да бъдете наистина раздразнителен, импулсивен човек, стига това да не ви кара да се тревожите и да се страхувате, не намалявате вероятностите си за по-добро благосъстояние!

Можете ли да бъдете по-щастливи, като промените личността си?

Съществуват много лични пътеки за благополучие. Но какво става, ако личностните ви характеристики са в конфликт с критериите за благополучие? Отпуснете се! Личността може да се промени. Голяма част от научните изследвания вече свидетелстват, че съществуват интервенции за промяна на личността и това има пряк ефект върху усещането ви за щастие. Оттам, усещането за щастие ще повлияе положително на вашата личност!

Стандартното виждане е, че благосъстоянието е свързано с екстраверсията и емоционалната стабилност. Но тези открития показват важността на включването на по-широк спектър от личностни черти и оставяне на открити възможности за индивидуални промени в личността, както и културни интервенции, които могат да помогнат на всички хора да увеличат щастието си, като повлияят на моделите на мислите, чувствата и поведението си.

Изображения: Ганеша - едно от най-почитаните божества в хиндуисткия пантеон. Той е бог на щастието, благополучието и семейството. Смята се, че той спомага за премахването на всички пречки в живота или поставя такива по пътя на онзи, които трябва да бъде изпитан. Смята се също така, че Ганеша е и бог на познанието, писмеността и мъдростта.

По материали на blogs.scientificamerican.com