„Има огромна разлика между луд човек и човек, който знае, че може да стане луд.“

Фройд смята, че крайгълните камъни на човешкия живот са способността да обичаш и умението да работиш. Нанси МакУилямс добавя: и способността да играеш. 

МакУилямс е преподавател в Университета по приложна и професионална психология, психотерапевт и бивш президент на Американската психологическа асоциация. Така че можем да й имаме доверие, когато ни обяснява кои са основните признаци на психичното здраве.

Способността да обичаш другия такъв, какъвто е, без идеализацията, така характерна за влюбването: зрялата любов приема другия като несъвършен човек със своите слабости и недостатъци. Тя е в състояние да види тези недостатъци и да не отвръща поглед, не й е нужно да ги игнорира, защото може да понесе несъвършенството на любимия. Зрялата любов включва искреност и преданост.

Способността да работиш не е същото като способността да си намериш работа и да ходиш всеки ден, защото те осигурява материално. Става въпрос за способността да се намери и избира работа, на която човек да се посвети, да получи удовлетворение от изпълнението на тази работа, тя да има значение за него и всичко, което инвестира в нея да има смисъл за човека.

Способност за игра. Играта е необходима за развитието на всички бозайници. Оказва се, че една от системите, отговорни за мотивацията в мозъка, е свързана с играта. Съществува ясна връзка между играта и способността да се съсредоточаваш, да се концентрираш. Играта развива способността да разбираш символи и да изграждаш метафори. 

Играта е фундаментално различна от доминацията, затова в съвместните игри се развива способността да усещаш друг човек, да се забавлявате заедно, да развивате въображение си. Възрастните хора не трябва да спират да играят, за да поддържат тези способности.

Способност за привързване. Дете, израстващо в отношения на сигурна и безопасна привързаност, става възрастен, който може да изгради здрави взаимоотношения.

С възрастта вида на привързаността, върху който човек изгражда връзките си, не се променя. Следователно, ако в детството не са ви дали шанс за безопасно привързване, няма да сте в състояние да изградите здрава връзка в бъдеще. Това обаче не е безнадеждна ситуация. Изследванията показват, че човек може да се научи на безопасно привързване в резултат на постоянни и сигурни взаимоотношения, ако те продължават най-малко пет години. Любовта наистина лекува, въпреки че е изключително трудно.

Способност за самостоятелност. Тя се основава на чувството за собствена сила и независимост. В мозъка тази способност е свързана с волята. Функционирането на тази система се влияе главно от допамина и се унищожава от употребата на наркотици.

Последователност на аз-а , идентичност, интеграция, постоянство на обекта. Това включва възможността да се приемат различни състояния на съзнанието, по едно и също време, например, амбивалентни чувства към един човек - на гняв и любов, на раздразнение и нежност.  Не „той е чудовище“ или „аз съм отвратителен“, не „той е идеален“ или „аз съм самото съвършенство“, а всички качества в тяхната пълнота, с плюсовете и минусите, силните и слабите страни. Към това се отнася и чувството за свързаност на времето, усещането за постоянството на личността: ето, бил съм дете, а сега тази личност е възрастен човек и т.н. Тук се включва и чувството за единство с тялото: то е част от личността ми, аз и тялото ми сме едно.

Силата на егото. Това е способността да се преодолява стреса и да му се реагира по адекватен начин. Неадекватните реакции към стрес включват употреба на наркотици, изблици, регресия към безпомощност, жестокост, т.е. някои механизми за „защита на всяка цена“.

Тази способност все още не е добре изучена. Повече се знае как се проявява липсата й. Предполага се, че ако през първите шест години от живота на човек условията за развитие са били достатъчно добри, това служи като "ваксинация" от неадекватна реакция на стрес и травма в бъдеще. Тази способност може да бъде разрушена от силно травмиращо преживяване, превишаващо "пропусквателната способност" на психиката. Така че говорим за по-голяма или по-малка степен на стабилност, за сила на егото.

Реалистична надеждна и стабилна самооценка. Такъв човек вижда собствените си недостатъци, но се отнася към себе си с добро, способен е да се учи от грешките си, така че не му е трудно да си ги признае и не се подлага на жестока критика. Способен е да работи за усъвършенстването си, но не държи да достигне съвършенство. Като цяло се отнася дружелюбно към себе си.  

Способност да понасяте емоциите си, да изживявате пълния спектър от емоции. Дори хората, принадлежащи към най-различни култури могат да разпознаят седем основни емоции у другия: интерес, удоволствие, срам, страх, тъга, презрение, отвращение, както и изражението на лицето, което издава, че човек лъже.

Експериментите с видеозапис на лица показват, че приблизително на всеки 8 секунди изражението на лицето се променя леко. Ние сме доста чувствителни към това и забелязваме, когато не се случва: лицето на човек тогава изглежда замръзнало, мъртво, маскирано. В контакт с друг човек ние бързо приемаме изражението на лицето му.

Способността да понасяте всичките си емоции почива върху способността да се отделят мислите и емоциите от автоматичното действие, да се разграничи външната реалност на действието от вътрешната реалност. Например, ако изпитвам гняв, това не е равно на атака срещу другия.

Способността да се прави разлика между себе си и другото, способността за осъзнаване, прозрение. Проверка на реалността. Рефлективна функция на съзнанието. Възможност да видите нерационалните си страни. Има огромна разлика между луд човек и човек, който знае, че може да стане луд.

Един от важните показатели за способността да осъзнаваш е чувството за хумор, способността да виждаш това, което се случва, сякаш отстрани.

Усещането за отделяне. Осъзнаването, че вие сте си вие, а другият човек е друг човек. Че мотивите му може да се различават от тези, които му приписвате, че неговите действия не са непременно свързани с вас. Когато няма чувство на отделеност, има илюзия, че ако почувствам някакво чувство за някого, то той ме кара да го усещам. Отделянето прави възможно да се разбере, че другият има намерения, идващи от собствения му контекст. Обикновено дете на около три години започва да разбира, че това, което се случва наоколо, не е непременно насочено или свързано с него, то започва да забелязва, че родителите са отделни индивиди и имат отношения, които не са свързани с детето.

Гъвкавост при използване на психологически защитни механизми в зависимост от обстоятелствата. Патологията се забелязва, когато във всички случаи и в различни ситуации човек работи само с един вид защита.

Баланс между насочеността към себе си и насочеността към социума, към близките. Хората, които не постигат равновесие в това отношение, както в едната, така и в другата посока, имат признаци на депресия. В първия случай се отдават на самота и на екзистенциално отчаяние, а във втория - "Аз съм зле, нещо не е наред с мен".

Възможност за ентусиазъм, за създаване на смисъл. Без тази способност човек може да бъде "нормален", но да не бъде жив.

Способност да се смиряваме - способността да приемем нещо, което не може да бъде променено, да преодолеем скръбта и да продължим живота си.

Източник: garrido-a.livejournal.com