Всичко, което се създава заради ползата, поради личен или групов егоизъм, в бъдеще ще бъде враг на човека ~ Рудолф ЩАЙНЕР

„И в най-бедните училища трябва да се окачват най-прекрасните творения на изкуството, което ще донася безкрайна благодат в човешкото развитие.”

В течение на човешкото развитие външният свят ще става все по-враждебен към нас. Вие трябва все повече да се учите да противопоставяте своите вътрешни сили на нападащия външен свят. При това страхът трябва да изчезне. И това е необходимо особено за този, който преминава през езотерично обучение. За него е абсолютно необходимо да се освободи от всяко чувство на страх и тревога. Страхът има известно оправдание само доколкото да ни направи внимателни и да осъзнаем, че трябва да станем силни, обаче всякакви страхове и тревоги, които измъчват човека, трябва да изчезнат напълно. 

Погледнете гигантските машини, които днешната човешка техника конструира с цялото си остроумие и проницателност. В тях човекът си създава демоните, които в бъдеще ще беснеят срещу него. Всичко, което човекът днес изгражда като апарати и машини, в бъдеще ще придобие живот, ще оживее и по ужасен начин враждебно ще се противопоставя на човека. Всичко, което се създава заради ползата, поради личен или групов егоизъм, в бъдеще ще бъде враг на човека. Днес ние премного се питаме за ползата от това, което правим. Ако искаме действително да помогнем на развитието, трябва да питаме не за ползата, а много повече за това, дали дадено нещо е красиво и благородно. Трябва да действаме не само според принципа на изгодата, а от чистата радост пред хубавото и красивото. Всичко, което човекът днес върши, за да задоволи своите потребности от изкуството, което прави от чиста любов към красивото, в бъдеще то също ще оживее и ще допринесе за извисяване на човека, ще подпомогне неговото развитие.

Страшно е обаче да виждаме днес как хиляди хора от най-ранно детство се насочват само към дейност, която носи материална изгода, и за цял живот се откъсват от изкуството, от всичко красиво и художествено. И в най-бедните училища трябва да се окачват най-прекрасните творения на изкуството, което ще донася безкрайна благодат в човешкото развитие. Човекът сам гради своето бъдеще. 

За да може да се противопоставя на злите сили на бъдещето, човекът трябва да вземе в ръцете си вътрешната сила на своя Аз, трябва да може съзнателно да регулира кръвта си така, че да му дава силата срещу Злото, обаче без всякакъв страх. Той трябва да владее и да управлява силата, която кара кръвта да тече навътре. 

Човекът трябва да може съзнателно да кара силите на своя Аз да се излъчват от сърцето навън. Следователно трябва да насочва силите на своя Аз към центъра, когато срещу него приближава враг, а също съзнателно да ги излъчва навън. Само така ще може да се оправя в бъдещите отношения.

Който се стреми към вътрешно развитие, още днес трябва да започне постепенно да поставя тези сили все повече под своя власт. За да постигне това, той трябва да се научи да направи дишането си съзнателно, съзнателно да издишва и вдишва. Когато човекът вдишва, тогава в дейност встъпват силите на Аза, които го свързват с онези сили на Космоса, които се излъчват от сърцето навън. Когато издишва и тогава задържа дишането, тогава встъпват в действие онези сили на Аза, които се съсредоточават навътре към сърцето и там му създават стабилен център и здрава опора. Когато прави своите дихателни упражнения съзнателно, ученикът постепенно се научава да подчинява и да управлява силите на своя Аз. Никой да не мисли, че може да предприеме такива упражнения, ако не е получил указания за това. Всеки ще ги получи в подходящо време. Също така никога не е твърде рано за този, който още не прави такива упражнения, да се запознае със смисъла на тези упражнения и да ги разбере. Тогава по-късно те ще се окажат много плодоносни за него. Така и вие, мои сестри и братя, трябва да получавате все повече разбиране също и за неуловимите процеси във вас и в света, и постепенно да израствате в бъдещи периоди на човешкото развитие.

От: „За дихателния процес”, бележки от езотеричен урок, изнесен в Мюнхен на 16 януари 1908 г. 
Снимка: en.wikipedia.org

5688 Преглеждания