За енергийното ниво на семейните скандали, споделено от родения в Казахстан писател и психолог Александър Свияш, създател на уникална методика за взаимодействие на човека с околния свят.

Vampire (1894), Edvard Munch

Скандалът е процес за предаване на енергия

Нека кажем няколко думи за скандалите, съпътстващи семейния живот при повечето хора. Зетят и тъща­та, снахата и свекървата, мъжът и жената - това са познатите ни двойки участници в конфликтите, не е ли така? Какво лежи в основата на скандалите, как трябва да се държим, когато ни провокират към гневен изблик?

Да се отговори на този въпрос може на няколко нива. На енергийно ниво всеки скандал се явява процес на предава­не на енергия от един човек (енергодонор) на друг човек (енерговампир). Най-често скандалът възниква тогава, когато на единия пар­тньор не му достигат жизнените сили, които се получават по обикновения път - чрез храната, въздуха, заобикалящата ни среда. В резултат на някакви болестни процеси на организма започва да не му достига енергия, а да боледува или умира на него не му се иска. Затова той търси други начини за енергийно захранване. И ги намира - разбира, че може да черпи сили от другите хора, а това се получава най-лесно в моментите на силни емоционални (и енергетични) изблици. И обикновено не е важно, че тази енергия носи негативна информация - стига само да я има. Затова такъв човек, по-скоро в напреднала възраст, започва да провокира другия да избухне. В употреба влизат всякакви средства - нравоучения, оскърбления, критика, груби изказвания и т. н. Единствената цел е другият да се разгорещи и да ви каже всичко, което си мисли за вас. Какво си мисли, това няма значение. Важното е само да кипне и да изхвърли енер­гийния си импулс към вампира, подхранвайки го по този начин.

След шумните взаимни оскърбления участниците в сканда­ла чувстват успокоение и умиротворение. Донорът - защото няма сили да продължи спора. Вампирът - защото си е получил порцията и може спокойно да си живее за известно време. Спомнете си - нима не е било така и при вашите конфликти?

Така изглежда скандалът на енергийно ниво. Именно по този начин го обясняват екстрасенсите и другите лечители, работещи на това ниво. Но то е междинно. Вие ще го разберете, когато прочетете следващата глава - в нея ще разгледаме структурата на фините тела на човека. Освен нивото на човеш­ката енергия има и още няколко - на по-фини енергии. И истинс­ката причина за скандалите се намира именно там.

Това, което трябва в дълбочина да се разбере, е какво ле­жи в основата на дългосрочния недостиг на енергия у чове­ка (вампира). Тук не разглеждаме случаите на краткотрайни енергийни пропадания. По-скоро, продължителният недостиг на жизнени сили се явява като следствие от „възпитател­ния“процес срещу неправилно отношение в живота. За по-възрастните хора са характерни осъждането на други­те (младите, богатите, здравите), обидата към живота, стреме­жът да натрапят собствените си идеали на окръжаващите ги и други погрешни убеждения. Съответно техният „наблюдател“ пуска в действие „възпитателните“ си методи, в резултат на кое­то се прекратява естественото захранване на организма с енер­гия и човек започва да изпитва потребност от други източници на жизнени сили.

Скандалът е отстояване на собствените идеали

Сега да поговорим за вас. Ако нямате идеализации, вас не е възможно да ви провокират към скандал. Просто нищо няма да ви засегне дотолкова, доколкото за вас всичко има ед­накво значение (или по-скоро е без значение). Ако опонентът ви намери начин да ви засегне, вие трябва да сте му благодарни, защото е напипал тъкмо онази ценност, на която вие прида­вате прекомерно значение. Той всъщност ви помага да изва­дите на повърхността погрешните си убеждения, за да можете да ги отстраните. Практически е възможно това да са например възгледите ви за възпитаването на деца, политическите ви убеждения, външният ви вид, умствените ви способности или които и да било други ценности, придобити от възпитанието, образованието, общественото мнение и пр. Всеки човек си има свой набор от идеали и именно тях засяга вампирът, стараейки се да предизвика вашето раздразнение. Де факто той се явява като ваш лекар, доколкото ви посочва кое е прекалено скъпо за вас. Затова всеки скандал си е супер! Фактически това е безп­латна диагностика на вашите идеализации! И не само диагнос­тика, но и лечение. Доколкото вампирът с поведението, убежде­нията или постъпките си разрушава вашите идеализации! Той отрича вашите убеждения и в същото време си живее, с цялото си съществувание, доказвайки тяхната погрешност. Отбележете това и се постарайте да бъдете благодарен на този човек, който е успял да ви въвлече в скандал. Той е вашият безплатен лекар диагностик!

Разбирайки това, вие можете да вземете решение как да участвате в назряващия конфликт. Вариантите са много.

Вие можете да избегнете конфликта - да замълчите, да отидете някъде, да се измъкнете с шеги. В този случай вампи­рът няма да си получи порцията жизнени силици и ще продължи да се опитва да ви „спипа“ или ще се насочи към друг човек (да речем върху дете с неговата незащитена психика).

Вие може да пожалите вампира и да влезете в конфликт. Един - два контролирани гневни изблика (ако са допустими в рамките на вашия модел на поведение в живота) няма да ви нанесат голяма вреда, но напълно ще удовлетворят енергийно отслабения човек. След ден-два обаче ще ви очаква същото развлечение.

Освен да се превърнете в жив и активен участник в сканда­ла, вие можете да използвате и други тактики. Например да пожалите провокиращия ви човек, да му посъчувствате. Мислено му пратете онова, към което той се домогва - уваже­ние, внимание, признание за неговата значимост, повишаване на самооценката му и др. По този начин сам му предлагате енергия, но вече от друго качество. Вместо с вибрациите на гнева вие ще го подхраните с енергията на любовта и милосър­дието. Възможно е той да успее да я усвои и тогава реакцията му може са бъде съвсем неочаквана - чак до сълзи на разкая­ние и извинения. Но ако тази енергия не го устройва, той ще продължава да ви провокира към гневни реакции. Трябва да се отбележи, че някои вампири се хранят именно с енергията на съчувствието и състраданието. Ето защо те дълго и жално разказват за нещастния си живот, опитвайки се да предизвикат вашето съжаление.

Възможни са и други варианти, но всичко това са решения само на енергийно ниво. За да се прекратят принципно конф­ликтите, е необходимо да се възстанови нормалната енергети­ка на болния човек (енерговампира). А това е възможно само при промяна на мирогледа му и при изпълняване на главното изискване на Живота: да приеме окръжаващия го свят такъв, какъвто е в действителност, и да не осъжда. Как да се постигне това - всеки си решава сам. Но това е задължително условие. 

От: „Какво да сторим, когато нещата не вървят така, както ни се иска“, Александър Свияш, изд. „Фариел“, 2006
Картина: Vampire (1894), Edvard Munch, commons.wikimedia.org