Фриц РИМАН

Емоционално безучастният ♥ Шизоидният човек и любовта
Емоционално безучастният ♥ Шизоидният човек и любовта