Георги КАЛОЯНЧЕВ

Значи трябва да говоря. На немски. И понеже не го знам, ще си го измисля ♥ Георги КАЛОЯНЧЕВ на изпит по немски
Значи трябва да говоря. На немски. И понеже не го знам, ще си го измисля ♥ Георги КАЛОЯНЧЕВ на изпит по немски