Окултният философ, ясновидец, писател и ерудит Александър КРЪСТНИКОВ за значението на зодиакалния знак от духовно и астрологично гледище

(Adamo ed Eva ricevono dal frutto proibito, 1554, Pietro Facchetti (1530-1619)

Съзвездието на Водолей служи за символ на съдене и напомня урната на цар Минос, наблъскана с различни видове жребии, според личните заслуги. Ала наградите или наказанията в дадения случай се определят не за подвизите на душата, а за успехи от чисто физическо свойство: красота, сила, ловкост и подобни тем качества, нямащи нищо общо с духовния мир. Това е важно за отбелязване, тъй като родените под съзвездието на Водолей, сьгласно мнението на мнозина астролози, ще се отличават в сферата на материалния живот, във всичко външно, и за това изпитват големите превръщения на съдбата - само духовното е безсмъртно, вечно и неизменяемо. Така добитите през тази зодия власт и почести са подвижни като вода. Роденият през това време, като достигне значителна висота, може да се строполи отново ниско. Такова е значението на тоя зодиакален знак и разяснение на това значение намираме в кабалистичното тълкование на Водолей. Водолей се смята принадлежащ към Триъгълника на Въздуха и показва на възвишените стремежи в човешката душа. Човек, обаче, като не се справя с тези стремежи, като нечува техния глас, иска да ги удовлетвори в друга сфера, а не в тая на която те принадлежат. Естествено той ще изхаби тяхната природа,  той ще материализира нематериалното. Какви ли са съдбоносните последици на подобна материализация можем лесно да забележим в лицето на съвременния човек. Ако съдим безпристрастно, няма нито едно живо същество по цялата земя тъй нещастно, като сегашния образован европеец, потомък на Яфета, подчинител на другите раси. В Триъгълника на Въздуха Водолей заема трето място след съзвездието на Близнаци (Май) и Везни (Септември). Като изобразява от себе си запад, заник слънце. Триъгълникът на Въздуха обещава новата зора, новия ден при съдействието на своите три съзвездия. Също и януари значи предверник, привратник на новата година. Не ще съмнение: тука става дума за духовния живот и новия ден означава новата стъпка в развоя на новия живот. Ала по какъв начин ще се достигне желания час на светлата зора при помощта на Въздушния триъгълник? Вратата на Янусовия храм е отворена за всички недоволни от съвременния ред на нещата: днес човечеството води война за по-добър живот като смята, че само материалното удовлетворение значи земно благополучие и добречестина. Как ще се затвори храма на тоя двуличен бог? Преди всичко чрез близнаците или науката, тая наука, която би ни довела до хармония, до равновесие, необходимо за Везни  (9-ия месец, ангелски чин). Потребни са вяра и знание, чувство и разум, които да са като близнаци, да се уравновесяват едни други. Тогава Водолей ще престане да бъде синоним на неустойчивост, промени по всичко материално и ще бъде знамение на „началото на края”  след което ще изчезне омразата, оная пустош в святото място.

Тогава ще пусне листа смокиновото дърво, защото тия листа смокинови също тъй са верен признак за „края”. Тогава Водолей наистина може да бъде изобразен като мъж с делва вода, защото ще бъде действителния стопанин на дома, в който трябва да стане тайнството.

Според преданието Водолей дарява на родения под неговата зодия твърде развита душа и възвишени духовни способности. Сравнението му с разлистеното смокиново дърво пряко посочва на това, че чувството на любовта, жалостта и милосърдието съставят най-добрите му дарове. Духовните ръководители на обществото за психични издирвания и духознание посочват на членовете милостта като добродетел, която най-лесно през тая зодия се спечелва. Вярата, напротив, през същата зодия най-мъчно се добива. Смокиновото дърво е служило за олицетворяване на идеалната жена тъй, както лозовият храст е представял духовно развит мъж (сравни: гл. 15:7-9 Ев. Йоан). И смокинята, и лозата са символ на хора, обновени в своята вяра. Не е безполезно да се знае, да се обърне внимание на това, че появата на човека с делвата вода трябва да предхожда разцвета на смокиновото дърво: с други думи обновата на света ще стане с помощта на жената. Женското начало в човека езотеризмът счита чувството, което ни учи на истина и добро в което и което трябва да бъде вярна съпруга на нашия разум.

Когато това чувство се храни с любов и вяра и не слуша лукавата реч на змията (материалния свят), то ще може да стане майка на обикновения човек, роден чрез силата на своята любов. В противен случай то ще роди само братоубиец, Каин, себелюбеца и ненавистника на своите ближни. Тая душевна нежност, която се излива от делвата на Водолей довела би до победа на духът, докарала би до тържество духовния човек над физическите нагони, ако би средствата за борба, оръдията за осъществяване на великата задача, да се търсят в учението за любовта. Ала в повечето случаи всички благи намерения се разбиват в условията на съвременния живот. Невъзможността да се примерят изискванията на душата с претенциите на това чудовище, наречено житейска практика убива в зародиш всичко благородно. И не напразно Господ Исус е казал: „По скоро камила ще мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в царството Божие”. Въпросът се каса не за богатите изобщо, както разбират последователите на философския материализъм - социалдемократите, а за ония лакомци за земни блага и почести, които си въобразяват, че парата е все и вся, и от средство за благороден и смислен живот, а превръща на Бог на Мамон. Пропастта между вътрешния и външния живот поражда такова страшно състояние на мъка и скръб, че човек не знае с какво, по кой начин да успокои своите терзания. За едни горчивата чаша се явява очаквана забрава, други пък се хвърлят в ярема на най-низките страсти, трети захапват цевта па револвера, четвърти си загубват ума. Това са вече умопобърканите. Ние сме ги направили такива , ние които от материалните излишества създаваме щастието и от злочестината на ближния си сковава ме временните радости. Ние сме ги умоповредили. Ние сме скъсали нежните струни на душата им, не създадена за грешната земя. Всяка подобна жертва на нашето кораво себелюбие увеличава нашата вина и прибавя наказание върху везните на справедливостта. Празникът на живота е скучен за децата на Водолей. Те инстинктивно чувствуват на него присъствието на Лъжовния цар. Техният мир е мирът на изкуствата, на науките на самоотвержената любов. Нека те искрено търсят и жадуват тоя мир. Той ще им се даде, и тогава никой няма да разбие тяхното щастие.

Водолей символизира съдбата. Управлява костите на свирките (над петата), пищялите на краката. По положението си на земята е южен, западен, земен. По елементните си качества - въздушен, сангнавичен, топъл и влажен, сладък мъжки, дневен и постоянен. 

Под негово управление са: от растенията: индийски нард, тамян, мирта, круша; от камъните: черния бисер, обсидияна; от животните паун и младия овен - шиле.

Влиянието му върху човека е трояко:

На физическото поле: цвят на лицето светъл, коса светлоруса или тъмно руса: едната част от тялото е по-дълга от другата (едното коляно над другото), останалата част пропорционална, ръст среден. 

На духовното поле: характер любезен и добър. 

На божественото поле: интелектуалност, умствена сила ограничена от онова, което е достъпно за чувствата, търсене на чудесни явления, любов към индуктивен начин схващане на нещата.

Болести в крака и коленете. Пътуванията за намиращите се под влиянието на Водолей са особено неблагоприятни. По време на едно от тях може а се случи неочаквано нещастие. Бащата на родения под тая зодия, която владее от 22-и януари до 20-и февруари включително също застрашава опасност. Освен горните болести, трябва да се отбележат още следните: предразположение към гръдна болест и стомашни страдания, мигрена и невралгия. Животът е изобщо дълъг.

...

Първата десетица на Венера  

(от 22 до 31 януари)

Който се е родил под зодия Водолей, встъпва обикновено в брак с роден под влиянието на съзвездието Лъв (юли). Ако при това се намеси влиянието на Венера, семейния живот обещава да е добър. Дух покровител е Ороасоер. Тая десетица предсказва болести в първите 2 години на живота. Резултатът от предприетата работа няма да отговаря на очакванията.

...

Втора десетица на Меркурий 

(от 1 до 10 февруари)

Влиянието е благоприятно. Дух покровител е Астиро. Той дарява добър характер, стремеж към всичко прекрасно, възвишеност, артистичен талант. 

...

Трета десетица на Луната 

(от 11 до 20 февруари)

Луната е посредница между небето и земята. В тая десетица на Водолей влиянието й не е благоприятно. Дух покровител Тепизистрас дарява на родените тежки болести до седмата годишна възраст и много разочарования в живота. 11-и февруари показва апатия, мечтателност.

Избрано от: „12-те астрологични знака”, Александър К. Кръстников, Духовна асоциация за окултни изкуства
* Adamo ed Eva ricevono dal frutto proibito, 1554, Pietro Facchetti (1530-1619) es.wikipedia.org