Окултният философ, ясновидец, писател и ерудит Александър КРЪСТНИКОВ за значението на зодиакалния знак от духовно и астрологично гледище

(Mercury with the signs of Gemini and Virgo, Facchetti, Pietro, XVI century)

Планетата Меркурий има съзвездието на Близнаци (Gemini) за свой нощен дом, сир. влиянието на тая малка звезда се простира през майската зодия предимно нощем. Древните духознайци били на мнение, че който се роди под тоя знак ще бъде или твърде добър човек или твърде лош, тъй като неговата прекомерно възприемчива природа не ще допуска присъединяване към златната средина. Пред вид на това, че силната воля се среща много слабо, та всяко силно впечатление й действува всестранно, астролозите считат тоя зодиакален знак за твърде опасен, особено оная част, която се намира от 8-и до 20-юни. Като наричат това пространство via combusta, те твърдят, че планетите губят в него своите добри качества и се превръщат на враждебни. 

Като първа планета от триъгълника на въздуха и най-пълен негов израз, Близнаците всякога показват богато надарена природа и може би, опасността да се крие в това прекомерно богатство, с което се ползуват. Най-после, седмата фигура от книгата на Хермес (Таро) отговаря на разглежданата от нас зодия и позволява ни да допуснем, че роденият със своите богатства се излага на голяма опасност. На златна колесница под балдахин, украсен със звезди, седи войн с корона, съставена от три пентаграми, сир. от три петоръбести звезди, означаващи победа на духовното естество над физическото, в ръката си войнът държи скиптър, върху който има изображение на триъгълник, четириъгълник и кръг. Триъгълникът символизира духа, четириъгълникът — материята, а кръга — вечността. Колесницата (la chariot), теглят два сфинкса: единият бял, олицетворение на доброто, а другият черен — олицетворение на злото. Балдахинът е закрепен на четири колони, което изобразява четирите стихии или материята в четирите и вида. В хороскопа тая фигура означава следното: „Властта принадлежи на разума. Мъдрецът заповядва над всички природни елементи. Ти можеш да надвиеш на всички спънки, да видиш изпълнението на всички твои желания, тъй като съдбата си е дала всичко нужно за това. Ала върви срещу бъднината, въоръжен със знание за справедливост и прислушвай се по пътя в гласа на съвестта“. 

От казаното се вижда, че ако индивидумът намери правилния излаз на своите сили, резултатът ще бъде великолепен; в противен случай ние се срещаме с един гениален несретник, от чиито желания и планове няма да остане никаква следа. Вместо полза, такъв живот ще принесе вреда; вместо слава ще се покрие с безславие и нерядко престъплението ще бъде страшен апотеоз на скръбно съществуване. Изтъкващите се таланти, както на попрището на изкуството, така в сферата на науката, се образуват под въздействието на Меркурий и особено на Близнаци. Окръжаващата среда няма да удовлетворява изпитателния ум и чувствителното сърце; тя ще бъде безсилна да се отзове на онова, което стои много по-високо от нея. Тя ще тури начало на тая буря, която събаря и унищожава гигантите и хероите. Прекомерната чувствителност на нервната система посочва излишък от подлунна (астрална) светлина в организма, отговарящ с необикновена възприемчивост на външните впечатления, склонност към предчувствие, към пророчески сънища и разположение към мъчителна скръб, от която сякаш няма избава. Ала това не е скръбта, еднородно със сплина, на който виновник се явява Сатурн, влияещ вредно на черния дроб. Това е по-скоро скръб, неопределима с думи, неподдаваща се на описание, на анализа; това е плод на душевни страдания, каквито трябва да търсим поради разкъсаността на вътрешния мир и печалната действителност. Работата е в това ще намери ли субекта възможности да приложи на дело своите сили, няма ли да погреши по пътя, избран от него, и няма ли обстоятелствата да изпречат непреодолими спънки, защото оръдието на борбата - волята, не е силна у людете, родени под знака Близнаци. А съдбата често, наточели нарочно, туря прегради, и дори сродници и семейството могат да станат противници на човека. И ето, че в случай на несполука неудовлетвореността ще тикне дейността в лъжлив път и резултатът  ще бъде най-после диаметрално противоположен на онова, което се очаква. Човек може да бъде или роб на астралните сили или техен заповедник. С родените под това съзвездие казаното по-горе повече се подкрепя, тъй като организмът им е наситен прекомерно с астрални лъчи.

Близнаци (Gemini) в символичния аспект представят единството и силата, съединени в едно за дейност, за работене. Те символизират още истината на съюза и братството. Двете бляскави звезди Кастор и Полукс представят от себе си души-близнаци. Гръцкият мит за Кастора и Полукса, които отмъщават за открадването на хубавицата Елена (символизираща чистата девствена душа), е само повторение на библейската история за Симеона и Леви, които избиват сихемските мъже за оскърбяване сестра им Дина от синовете на Тамара (кн. Битие, гл. 34, ст. 25-26).

Кабалистичният знак Близнаци представя ръцете и китките у великия Човек (Адам Кадмон). Това изразява проектиращите и изпълнителни сили на човечеството във всички негови механически части. На езотеричната небесна карта Симеон и Леви, синове на Якова, заемат тоя знак. „Те са братя“, казва Патриархът, и в тяхното жилище е оръдието на жестокостта. Това без съмнение се отнася до страшно могъщите качества на проекцията, която е скрита в магнетичното строение на тия, що са родени под влиянието на майската зодия. Мистичният символизъм на Близнаци заключава в себе си учението за душите сестри, тъй като и другите истини са свързани с него. Мистичната гема (белег) на Близнаци е берил, което значи кристал; този е камъкът - муска на родените под мощното съзвездие на Близнаци.

През тоя месец най-добре може да се спечели мълчанието и смирението, средно - милостта, а любовта и невинността се добиват много мъчно. Скромността и невинността са чужди за май.

Който се роди през зодията на Близнаци ще има черна коса. Замислени и сиви очи. Строен и висок, той ще се отличава с бърз, нервен вървеж и ще бъде подхвърлен на чести приливи на кръвта към лицето. Това съзвездие дарява разположение към математиката, химията, музиката и въобще към изкуството. Ала подвижният характер ще заставя любознателния отрок на май да прескача от един предмет на друг и ще му бърка да се залови за сериозна и с напрегнато внимание работа. Материалното положение ще бъде подхвърлено на чести промени и между 30 и 35 години на живота е допустима някоя катастрофа. Семейният живот не обещава много щастие; напротив, любовта в къщи причинява големи страдания.

Близнаци по своето положение на небето са северни, в триъгълника на Въздуха западни, есенни. Това съзвездие по своите елементарни качества е въздушно, сангвинично, топло и влажно, сладко, мъжко, дневно и общо.

Под негово въздействие са от растенията: (Daclylis glomerata), Кучешки дрен (Le-Qustrum vulgare), орлови нокти (Sonicera caprifolium), брожд, лаврово дърво, хилядолистник, кучешки зъб, вратига (Fanacetum vulgare), Spirea, железник (Verbena); от камъните: гранит, берил и всички камъни с ивици; от животните: бик и петел. 

Влиянието му върху човека е трояко.

На физическото поле. Цвят на лицето кървав, коса черна, ръст среден, гърди широки, ръце мускулести, силни, ход бърз; поглед проницателен.

На духовното поле. Характер лек и изменчив, честен, великодушен, енергичен.

На божественото поле. Стремеж за добиване знания, тънък ум, добър разсъдък и въображение. Близнаци Горе означават съединението на ума с интуицията и тия, над които властвува тоя прилив от звездна сила, изразяват най-високото умствено състояние на въплътеното  човечество. Това са великодушни, но променчиви люде. Тяхната магнетична сфера е особено чувствителна към приемане влиянието на вдъхновяващите токове. По своето естество това са люде прекомерно енергични и леко вълнуващи се. Те разполагат с излишък на умствена сила, която ги подтиква през глава към най-смели и големи предприятия. Техните главни характерни черти са интуитивната и интелектуална дейност и затова те са нервни, подвижни и безпокойни.

...

Първа десетица на Юпитер

Трае от 22 май до 31 същи включително. Дух покровител е Theosogar. Тя предрича упорита борба в живота и насилствена смърт. Юпитер представя от себе си всичко добро и милосърдно в човешкия род. 22 май показва за родения надеждни другари, които много ще спомогнат за добрия завършек в борбата. 23 май - военно поприще с добър успех. 24 май - артистична природа и големи музикални способности. 25 май - достиг на почести, съпроводен със загуба на положение. 26 май - успех във всичко, което се отнася до военното дело. 27 май - успех в съдебното поприще. 28 май - твърде добро сърце. 29 май - нещастие в съпружеския живот. 30 май- удовлетворен стремеж, многочислени врагове; неочаквана катастрофа. 31 май - разположение към медицината; успех в тая кариера; преждевременна смърт.

...

Втора десетица на Марс

Трае от 1 Юни до 10-ти. Дух покровител е Verasua (Верасуа). Тя дарява на родения красноречие, дух на предприемчивост и мъжество. 1 Юни показва за родения твърде симпатичен характер; изгнание или затворнически живот. 2 Юни големи нещастия; преждевременна загуба на любими същества. 3 Юни любов към уединение; другарите ще бъдат вълци в овчи кожи. 4 Юни препирни, караници и съдебни разправии. 5 Юни привичка да залавя няколко работи наведнъж; опасност от нервни заболявания. 6 Юни - пълни несполуки във всичко. 7 Юни - отсъствие на енергия; живот, който няма да оставя никакви следи. 8 Юни - чести промени. 9 Юни - загуба на състояние; самотия на стари години. 10 Юни влечение към тайнственото; способност към науките.

...

Трета десетица на Слънцето

Трае от 10 Юни до 20 Юни включително. Дух покровител е Tepizatozoa. Който се роди под влиянието на тоя дух ще бъде нещастен юноша, ще живее бурно и ще прекара изпитания. Той ще обича философията, но всички негови работи, без да се гледа на тяхното достойнство, няма да му докарат нито слава, нито богатство. Слънцето на знака на Близнаци дарява среден ръст; сангвиничен темперамент; любов към науките и жажда за обществена дейност. 11 Юни показва големи странности в характера; вечна зависимост от другите; страст към спорта от всякакъв род. 12 Юни - музикални способности: любов към уединение, към селски живот. 13 Юни - труден живот; големи неприятности от децата. 14 Юни показва успех в юридическата кариера. 15 Юни - поетичен талант. 16 Юни - караниците ще причинят големи затруднения и ще поставят живота в опасност. 17 Юни любовта ще причини голяма скръб; разбит и печален живот. 18 Юни - любов към селския живот. 19 Юний - безпокоен характер, ненамиращ в нищо и нигде удовлетворение. 20 Юни - опасност от приятели и другари; съвети на мними доброжелатели ще причинят големи неприятности.

Избрано от: „12- те астрологични знака”, Александър К. Кръстников, Духовна асоциация за окултни изкуства
Изображение: Mercury with the signs of Gemini and Virgo, Facchetti, Pietro, XVI century, museodelprado.es