„Чрез хороскопа, възпитателят ще може да схване конкретно каква е мисълта на природата за даден индивид и ще поведе неговото възпитание не по мъртвите пътища на измислени правила и норми, а по живите линии, които сама природата е начертала с веща ръка.“

Георги Томалевски (1897 ~ 1988)

Астрологията и възпитанието

И най-обикновеният земеделец знае, че иначе се сеят и отглеждат картофите да речем, иначе боба, иначе житото, съвсем другояче лозата или овощните дръвчета. Може да има нещо общо в култивирането на плодните дървета за пример, но всеки вид си има нещо специфично, нещо особено, което трябва да му се даде при отглеждането. Ако това е тъй за различните земеделски култури, колко повече е така за децата.

И децата са едно – „ябълка“, друго – „круша“, трето – „боб“, четвърто – „жито“. Има – говоря общо – и „магарешки бодили“, па и „отровни билки“. Има деца „пролетни“, други „летни“, трети – „есенни“, четвърти – „зимни“. Все еднакво ли ще ги третира опитният земеделец-възпитател?

Защото наистина работата на възпитателя може донейде да се сравни с тая на земеделеца – само че той има да отглежда по-фини и по-сложни култури. Та който има да борави с деца, добре трябва да разбира тяхното естество – не само теоретично, не само от гледище на съвременната вербална педагогика и повърхностна психология, а обективно, конкретно.

Днес много се говори за душата на детето, за такива или онакива възпитателни методи, пише се много, още повече се приказва (надали има по-големи словохотливци от педагозите!), но резултати има много малко. Не е липсата на интерес у тия люде, нито недостиг на желание да работят – а липсата на сигурно и обективно знание.

Та въпроса се свежда към това – има ли обективен критерий за познаване характера, заложбите, склонностите на детето и неговите възможности. Нещо, което не окръжаващите говорят за него по техни – повърхностни и непълни наблюдения – а което Живата Природа говори? Нещо, което Природата да е написала със сигурни, вещи знаци?

Има. Преди всичко – формата на човека. Строежът на неговата глава, лице, тяло, око, ръка – обект на ред психологични науки с конкретна база на изследване: Физиогномия, Френология, Хирология, Иридология (ирисодиагностика). И после един по-отвлечен, космографски апарат – хороскопа, сиреч карта на небето, снета в мига на раждането на даден индивид, карта, чиито ключове за разчитане и разгадаване ни дава Астрологията.

Хороскопът – външно погледнато – е само един графичен образ: един кръг, представящ еклиптиката, която е разделена по известен астрологичен метод на 12 дома и по която са нанесени геоцентричните еклиптични положения на планетите. Но за астролога-психолог той е един жив свят, един комплекс от живите сили на природата, които вечно творят и претворяват, рушат и създават формите, в които се излива Живота.

Представете си, че един педагог има пред очи хороскопите на ония, които възпитава. Не че това е достатъчно – той трябва пак да бъде „тънък психолог“, да има богат душевен опит и дълбока интуиция. Обаче хороскопът – колкото и ясно да говори – ще остане мъртви знаци. Но този обективен образ, що природата му дава, това писмо, което тя пише, ще послужи като сигурна опора на неговите наблюдения и изследвания, на неговото психологично прозрение.

Малцина у нас познават техническия език на Астрологията и затова аз не бих могъл да дам един поглед за начина, по който един педагог, запознат с астрологичната техника, може да работи при педагогичната си практика. Но да речем, че имате подръка хороскопа на едно дете, респективно ученик, изчислен с възможната точност (знае се точната дата, час (до минути), място на раждането). По него астрологът веднага ще разбере с какво дете имате работа. Ще разбере какво е по темперамент, какъв му е натюрелът (в Хутеровски смисъл на думата – това е технически термин), какви му са дарбите и способностите, какви слабостите и недъзите, от що се нуждае – от лека ли, деликатна обхода, в която чувството взема превес, или от твърда, но разумна ръка; лесно ли възприема и учи: кое по-лесно и как – все практични въпроси, които определят вече и метод, и третиране.

Много още неща ни разкрива хороскопът – не само характерологичната страна на известен индивид. Но за възпитателя, бил той родител или учител – това е достатъчно за неговата по-специална задача. По тоя начин възпитателят ще може да схване конкретно каква е мисълта на природата за даден индивид и ще поведе неговото възпитание не по мъртвите, отъпкани пътища на измислени правила, норми, методи, схеми, а по живите линии, които сама природата е начертала с веща ръка. Така задачата на възпитателя ще добие донейде общочовешки смисъл.

Колко е важно за всеки родител, който живо се интересува за живота и развитието на своето дете, да знае какво е вложено в това малко същество, за какво е родено и какво може да стане от него. Да се знаят всички положителни качества, способности, дарби и таланти. Също да се знаят и отрицателните страни на неговата развиваща се природа.

Колко е важно всеки родител да знае, кои органи от тялото на детето ще бъдат слаби и подложени на сътресения, болести и нещастни случаи, за да може предварително да се вземат мерки и чрез разумни методи да се внесе подобрение.

Има родители, които са готови да положат големи усилия, да дадат много жертви, за да видят своите деца здрави, умни, способни и щастливи. Колко средства са употребени от учени, психолози и педагози с апарати, уреди, тестове, за да могат посредством тях да определят дарбите, качествата, интелектуалните способности на детето, но всичко това не е в състояние да попълни голямата празнина, която съществува в тая област. Липсват още много данни от науката за човешкото същество, за ония сложни двигатели и механизми, скрити в него, за ония невидими сили и влияния, на които е подхвърлен човек през своя земен живот.

Има една наука, която може да хвърли велика светлина, може да даде чудна ориентировка, да насочи развитието на човешкото същество по най-добрите естествени пътища, с най-малко съпротивление. Тази наука разкрива, пред разумния и мислещия, нов свят от възможности. Посочва начини как да се развият скритите сили на душата, тялото и му дава правила за истински живот. Най-хармоничният живот в съгласие със законите на природата!

Тази наука е Астрологията – една от най-възвишените науки на древността! За да се ориентира Астролога за живота, здравето и развитието на едно дете, съставя се хороскоп. Хороскопът е карта на небето в момента на раждането. Това е фигура, която нагледно показва положението на планетите в знаците на зодиака и положението им спрямо Земята. Всичко това чрез изчисления се извлича от астрологически таблици, които всяка година се приготовляват от големи учени в Гринуичката обсерватория.

Хороскопът е огледало на целия живот. Това е чудесно ръководство за живота. Той е разделен на 12 области и от различното положение на планетите и звездите в различните области на хороскопа, заедно с различните аспекти, които планетите сключват помежду си. Астрологът дава сведения върху:

I. Темперамента, характера, склонностите, предразположенията, здравето и продължителността на живота.

II. Финансовото положение, пари, богатство, бедност.

ІІІ. Умствени занимания, писане, четене, връзки, братя, сестри,

съседи, пътувания.

ІV. Семейни положения, баща или майка, недвижими

имущества, къщи, Земя, имоти и края на живота.

V. Сърдечни преживявания, любовни влияния, удоволствия,

спекулации, предприятия, деца.

VІ. Служене работа, болести прислуга.

VІІ. Обществена работа, открити врагове, женитба, брак,

съдружници – описание на съпруга или съпругата, процеси.

VІІІ. Смъртта, кои от органите ще пострадат.

IX. Далечни пътешествие, – по-висши занимавания,

философия, метафизика, изкуство, религия.

X. Професия, призвание, служба, обществено положение, слава,

реноме, подигане или падение.

ХІ. Приятели, покровители, реализирани надежди.

ХІІ. Скрити врагове, изпитания, болести, затвори, заточения.

Какви други възможности се съдържат в един хороскоп? Чрез изчисления може да се открият годините на известни благоприятни и неблагоприятни влияния, на нещастни или щастливи събития. Чрез сравнение хороскопите на две лица може да се определи дали те могат да живеят един съвместен, щастлив живот, или в тях липсват елементите и данните за хармоничен такъв, или с други думи, дали са създадени от самата природа да бъдат един за друг или да воюват. Хороскопите определят в какво могат да се разбират, какви допирни точки имат и в какво ще се отблъскват. Също чрез изчисления може да се намерят годините и месеците, когато те ще дойдат в конфликти, ненавист или разбирателство, хармония и любов.

Чрез хороскопа може да се даде най-подходящия индивидуален метод за възпитание.

* М. Иванов – астролог-педагог, София

Из: „Астрономия за народа“, Георги Томалевски, Сдружение „Слънчогледи“, Бургас, 2015
Снимка: Георги Томалевски (1897 - 1988), beinsaduno.bg