Хранене

Каквото мислим и ядем - взети заедно, - това сме физически и умствено ♥ Едгар КЕЙСИ
Каквото мислим и ядем - взети заедно, - това сме физически и умствено ♥ Едгар КЕЙСИ