Иво Андрич

Всички, които страдат и умират за своите истини, са едно с Бога и човечеството ♥ Иво АНДРИЧ
Всички, които страдат и умират за своите истини, са едно с Бога и човечеството ♥ Иво АНДРИЧ