Иво Андрич

Витрината с книгите от далечните момчешки дни живее непрекъснато в мене ♥ Иво АНДРИЧ
Витрината с книгите от далечните момчешки дни живее непрекъснато в мене ♥ Иво АНДРИЧ