Изкуството да бъдеш бог

Хората с разстроен характер служат като лош пример за децата си ♥ Морган Скот ПЕК
Хората с разстроен характер служат като лош пример за децата си ♥ Морган Скот ПЕК