Изкуството да бъдеш бог

Истинската любов е проява по-скоро на волята, отколкото на емоционалността ♥ Морган Скот ПЕК
Истинската любов е проява по-скоро на волята, отколкото на емоционалността ♥ Морган Скот ПЕК