изцеление

Работата, която вършим, за да се вслушаме в намерението на душата, се нарича изцеление ♥ Джеймс ХОЛИС
Работата, която вършим, за да се вслушаме в намерението на душата, се нарича изцеление ♥ Джеймс ХОЛИС