Този, който се подхранва с илюзии, вреди на себе си ♥ Андрей ЛЕВШИНОВ

„Когато човек сам си създава трудни и разрушителни (включително и за здравето) ситуации, на помощ може да му се притече само осъзнаването на неговата собствена лъжовност (греховност).“

Изцеление с истина

Изцелението с истина е съвършен начин за изцеление, който освен това не изисква никакви материални разходи. Той е достъпен за всички хора, в каквото и положение да се намират. Този метод се отнася до словесната част на карма.

Положителната енергия подхранва формата на речта в случаите, когато човек в своите думи се опира на истината, на реалността. Ако се научите да не лъжете себе си и другите, това ще ви позволи да изпълните с положителна енергия структурата на своята карма, съответно - нейната физическа част, тоест физическото тяло. Така речта, лишена от лъжи, е най-доброто лекарство!

Какво означава да престанете да лъжете себе си? Това означава да осъзнаете своята истинска природа, да градите върху нея своето поведение и да следвате своето духовно предназначение. За да разберете себе си, като начало ще трябва да разрешите много въпроси от различни категории. Ще трябва да решите как всъщност се отнасяте към храната, парите, пола, властта и т.н.

Човек, който обича вкусотиите, лъже и себе си, и другите. Той е научил тялото си да лъже, защото на тялото са необходими много неща - витамини, минерали, белтъчини, мазнини; но „деликатесите“ не присъстват в този списък. Тялото (организмът) не се нуждае от тях. Значи това е лъжа. А щом човек залъгва себе си постоянно, тялото му не говори „истината“ и скоро той ще стигне до болестите.

Чрез тренировки на тялото и духа аз уча своите ученици как да се откажат от лъжливите форми (представи) на „Аз-а“. Така те формират ново отношение към себе си, много по-близко до истината. Променят отношението към тялото си (придобиват красива фигура, подмладяват се), към храната (оздравяват), към организирането на своя ден (разширяват интелектуалните си възможности, разбират по-добре себе си, откриват резерв от време и т.н.).

По какъв начин истината и лъжата са свързани със здравето, тоест как влияят те върху състоянието на физическата част на кармата?

Работата е там, че всеки човек има добре развит апарат за адаптация. Променят се външните фактори (време, климат, психологичното състояние, финансовото състояние, идеологичната ориентация и т.н.) и този апарат се включва в работа, пренастройвайки механизма и режима на функциониране на физическото тяло, психиката и астралното тяло на човека. Ако той възприема живота реално, тоест може да възприеме истината в недеформиран, първоначален вид, неговият апарат за адаптация работи в необходимата посока, пренастройвайки организма, психиката и биополето му за нормално съществуване в променящите се условия. Такъв човек притежава ментално и физическо здраве.

А този, който се подхранва с илюзии, вреди на себе си. Механизмите за адаптация на такъв човек са настроени не към реалността, а към илюзиите, при което пренастройването на тялото, психиката и биополето няма да доведе до по-добро приспособяване към променящите се условия. Такъв човек нарушава корелацията си - пряката зависимост на своето вътрешно състояние от външните фактори, което влияе отрицателно на неговото здраве и води до болести.

Един пример: Володя смята, че неговият колега Дмитрий Петрович не го харесва. Володя мисли, че този човек има изградено лошо мнение за него. Това не му дава покой. Вчера той се опитал да заинтригува Дмитрий с разговор. И въпреки че разговорът като че ли се получил, Володя продължава да се терзае от съмнения. Днес напуснал работното си място, за да обиколи пет магазинчета за вестници и да купи любимото списание на Петрович. За утрешния ден намислил да помогне на колегата си да завърши тримесечния отчет. След седмица Володя се простудява и ляга болен с температура...

Даденият пример характеризира лъжливите представи за реалността. Човек прави колосални усилия, за да реабилитира своята личност - губи време, енергия, пари. В резултат на всичко това организмът му отслабва и той се разболява.

Алла Тихонова смята, че всеки човек се нуждае от 8 часа сън. Тя е получила тази информация още в ранно детство от списанието на майка си „Работничката“. Към този режим Алла е добавила спане по десет часа в почивните дни и сега стриктно се придържа към това златно правило. Това, че се върти до полунощ и не може да заспи, въобще не я вълнува. Това, че последната й кардиограма не е добра, също не я тревожи. „Главното лекарство е сънят“ - повтаря си Алла...

Разбира се, представите на Алла за това как и колко трябва да спи, не са подплатени с необходимото знание (липсва ЕНЕРГИЯТА НА ЗНАНИЕТО). Но така или иначе, тя се позовава на лъжливи представи за реалността. В резултат на всичко това се нарушава вътрешният й биоритъм и се понижават възможностите на имунната й система.

Всички тези разсъждения могат да бъдат представени във вид на схема:

И така, здрав човек е този, който се адаптира към условията на действителността и реагира на реалните промени в нея. Речта на такъв човек не съдържа съзнателни лъжи.

От всички възрастови групи на това определение в най-голяма степен отговарят децата. Те все още не са се научили да лъжат, словата им са по-истински, отколкото думите на възрастните. Както си спомняте, при децата преобладава положителната доминанта, което обяснява защо към тях толкова се стремят възрастните хора, които притежават основно отрицателна вътрешна нагласа и реч, изпълнена с обикновена, станала навик лъжа. Сигурно сте забелязали колко често в рекламните клипове присъстват деца? Много по-често, отколкото разсъблечени жени. Създателите на рекламата прекрасно знаят как да привлекат вашето внимание. Детето е носител на истина, на положителна доминанта и здраве.

По пътя на изкривените представи за действителността (път на лъжата) човек губи не само своето здраве. Той често става жертва на недобросъвестните действия на околните и сам си създава трудни и разрушителни ситуации.

Най-разпространеният пример днес са комарджиите и продавачите на лотарийни билети. Кого успяват да излъжат? Най-лесна плячка за тях става човек, чийто живот е наситен с лъжи. Той е убеден например, че съществува щастлива случайност, че късметът му може да проработи навсякъде, дори на мръсния перон на гарата или сред тълпата на пазара. Този човек вярва, че някой ден ще се събуди богат, здрав и щастлив и затова спи до късно, надсмивайки се над тези, които работят от зори до мрак.

В такъв случай човек с нищо не може да си помогне. Той не осъзнава доколко са лъжливи представите му за живота и е убеден, че е „най-честният“ от всички на света. Може да му се помогне само отстрани. Неговата кармична структура се нуждае от сериозно усъвършенстване, изискващо търпение и труд.

От училище всички знаем, че има отличници, двойкаджии и „прилежни ученици“. За такива ученици не е важно какви оценки ще получат, важното е, че се стараят; правят, каквото им заповядат; и гледат учителя в устата. Когато порасне, прилежният ученик става послушен работник: изпълнява указанията на началника, следи всяка негова дума, стреми се да му угоди. Прилежният ученик се старае от все сили, страхува се да не забрави нещо, да не пропусне нещо и се притеснява дали ще се справи навреме с работата си. Когато навърши тридесет години, нервите му вече са силно разклатени. Колегите му не могат да го търпят, момичетата го заобикалят отдалече, началникът му е вечно недоволен от него и не бърза да го повиши. На 35 той има камъни в бъбреците и тъмни кръгове под очите, ръцете му треперят („от нерви“ - обяснява той), погледът му е вечно неспокоен, мислите му са объркани...

Във всички случаи, когато човек сам си създава трудни и разрушителни (включително и за здравето) ситуации, на помощ може да му се притече само осъзнаването на неговата собствена лъжовност (греховност). Тоест, покаянието може да донесе облекчение и изцеление и да помогне на човека да взаимодейства по-натам с реалността, а не с илюзиите.

Правейки кратко обобщение на тази глава, ми се иска да кажа - говорете истината! Говоренето на истината е равносилно на пиенето от извор с жива вода, която изцелява всякакви болести и разрешава всякакви сложни ситуации. Силата е в истината!

Избрано от: „Излекувай съдбата си“, Андрей Левшинов, изд. „ Анхира“, 2007 г.
Картина: DALL-E

1544 Преглеждания