Евреите са мъдри хора, но петима от тях правят кратка дисекция на цялото човешко нещастие. Мъдро, запомнящо се, с лаконични фрази. А ние добавяме и малко чувство за хумор.

Първият мъдър евреин споделил, че при хората всичко е зле, защото там горе (посочил той челото) всичко е твърде объркано. Това бил Моисей.

Вторият мъдър евреин говорил, че при хората всичко е зле, защото у тях, там вляво (посочил той сърцето) всичко е пусто. Това бил Христос.

Третият евреин – мъдрец казал, че при хората всичко е така зле, защото там, отстрани (потупал той джоба) всичко е празно. Това бил Карл Маркс.

Четвъртият мъдър евреин бил уверен, че при хората нещата са зле, защото онази деликатна тяхна половина (посочил той от кръста надолу) е просто трагична. Това бил Фройд.

А петият велик евреин заявил, че при хората не всичко е така зле, защото всичко на тоя свят е относително. Това бил Айнщайн.

Снимки: Pinterest