Повечето от нас смятат, че елементарните случки и събития от ежедневието, произтичат без никаква научна основа. А други, отдавна са описали закономерностите на простия битовизъм – обобщени в принципи, аксиоми и закони, носещи имената на своите първооткриватели.

Следващите 22 жизнени закономерности доказват, че когато науката срещне хумора, правилата са по-лесни за употреба.

1. Правило на Марс: Експерт – всеки човек, която не е от нашия град.

2. Закон на Флаг: Когато се наложи да „почукаш на дърво", разбираш че днешния свят е изграден от алуминий и пластмаса.

3. Аксиомата на Кан-Орбен: Ако нищо друго не помага, прочетете инструкцията най-накрая!

4. Закон на Янг: Всички велики открития са направени по погрешка.

5. Закон на Маскимен: Времето никога не достига, за да свършиш работата както трябва. Но за това, да я започнеш отново, време винаги има.

6. Закон на Хлейд: Решението на сложните задачи поверявайте на най-мързеливия сътрудник – той ще намери най-прекия път за изпълнение.

7. Първи закон за работа в лаборатория: Горещата колба изглежда досущ като студената.

8. Осмо правило на Фингел: Работата в екип е много важна. Тя позволява да си прехвърляте вината един на друг.

9. Следствие на Лерман: На вас постоянно няма да ви достигат или време, или пари.

10. Теория на Едингтън: Броят хипотези, обясняващи дадено явление е обратно пропорционален на обема знания за него.

11. Закон на Холт: Всяка работа е по-лека за човек, който не е длъжен да я върши.

12. Закон на Дж.Б.Шоу: Който може – прави. Който не може – учи. Който не може да научи – учи как да се научи.

13. Военна аксиома: Всяка заповед, която може да бъде неправилно разбрана, се разбира неправилно.

14. Закон за доброволния труд на Зимерг: Хората са съгласни да свършат всяка сложна работа, когато необходимостта от нея вече е отпаднала.

15. Наблюдение на Еторе: Съседната опашка винаги се движи по-бързо.

16. Правило на взаимозависимостите на Ричард: Това, което пазите ненужно от дълги години, може да изхвърлите. Изхвърлите ли го, веднага ще ви потрябва.

17. Принцип на колбасаря: Тези, които обичат колбасите и уважават закона, не трябва да знаят как се прави нито едното, нито другото.

18. Наблюдение на Хонгрен: Икономистите често считат реалния свят за частен случай.

19. Постулат на Харисън: На всяко действие, противостои равна по сила критика.

20. Закон на Дрю: Който плаща най-малко, обикновено се оплаква най-много.

21. Правило за изпълнение на проекта в срок: 90% от работата отнема 10% от времето, а последните 10% от работата – останалите 90% време.

22. Закон за търсенето: Търсенето винаги трябва да започне от най-неподходящото място.

Изображения: Lynn Skordal