zf1

1. Ако човек почне да се интересува от смисъла на живота или неговата ценност, това означава, че е болен.

2. Нищо в живота не струва толкова скъпо, колкото болестта и глупостта.

3. Първият признак на глупостта е пълното отсъствие на срам.

4. За човешката природа е типично да цени високо и желае всичко, което не може да има.

5. Човек никога от нищо не се отказва. Той просто заменя едно удоволствие с друго.

6. Колкото по-безупречен е човек отвън, толкова повече демони крие в себе си .

7. За нещастие, подтиснатите емоции не умират. Те са заставени да мълчат и ни въздействат отвътре.

8. Задачата, хората да бъдат щастливи, не е включена в плана за сътворението на света.

9. Обичащите много, познават жените, обичащите една – познават любовта.

10. Ти не преставаш да търсиш сили и увереност навън, вместо да ги търсиш в себе си. Там, където винаги са били.

11Повечето хора не желаят истински да бъдат свободни, защото свободата натоварва с отговорност, а повечето хора се плашат от отговорността.

12. Любовта и работата – те са крайъгълните камъни на нашата човечност.

13. За сексуално отклонение може да се счита единствено пълната липса на секс. Останалото е въпрос на вкус.

14. Завистта е разрушителна.

15. Масите никога не са познавали жаждата за истина. Те имат нужда от илюзии, без които не могат да живеят.

16. Да бъдеш напълно честен със себе си е хубаво упражнение.

17. Всички, които искат да бъдат по-благородни, отколкото им позволява тяхната природа, изпадат в невроза. Те биха се чувствали по-добре, ако им бе оставена възможността да бъдат по-лоши.

18. Никога не сме толкова беззащитни, както когато обичаме, никога толкова отчаяно нещастни, както когато губим любовта.

19. Анатомията е съдба.

20. Не мога да посоча друга нужда в детството на човек, толкова силна, колкото бащината подкрепа.

21. Въпреки моите 30-годишни изследвания на женската душа, не съм способен да отговоря на въпроса, на който никой още не е отговорил: "Какво иска една жена?"

22. Свободата на индивида не е дар на цивилизацията. Най-голяма свобода е имало преди появата на каквато и да било цивилизация.

23. Сексът започва тогава, когато жената хване мъжа за ръката.

24. При разума няма висша инстанция.