Мисли за всеки ден от учителя Петър Дънов

"Всичко, което си ти, се дължи на твоя дух, на твоята душа, на твоя ум и сърце." ~ Петър Дънов

Когато никой не може да ви помогне – можете сам да си помогнете. Това е философията на живота. Щом пожелаеш нещо, ти си обвързан. Щом отхвърлиш едно желание, ти си свободен. Има желания, които не трябва да се постигат.

Щастието ще дойде само тогава, когато вие се откажете от себе си – и то от там, откъдето никога не сте го очаквали. Никой никого не може да направи щастлив. Пътят за постигане на щастието е равновесие на физическото поле, равновесие да има в чувствата – да не падате при всяко чувство, равновесие да има и при мислите – да турите всяко нещо на мястото му, абсолютно никого да не ограничавате, да оставите всички същества свободни, всяко да се движи по свой път.

Разумните, добрите хора, певците, поетите ще оправят света, а не политиците и парите.

Любовта не се изисква. Който иска любов, той няма любов в себе си.

Смисълът на живота се състои в това, да намериш онзи, който те обича, и когото ти да обичаш.

Винаги при преход от една епоха в друга, когато една култура загива, а друга се ражда, има големи страдания, противоречия, бъркотии, защото всички форми на старата култура се разрушават, за да се създадат условия за новата.

Бялата раса не изразява още стремежите на душата. Тя не е още раса на любовта. В нея повече преобладава обективният ум, а отчасти само висшият ум. В нея преобладават насилието, алчността и разрушението.

Всички учени и велики хора, всички мъдреци, които са направили нещо за доброто на човечеството, които са го повдигнали, са били смирени и кротки хора.

Колкото по-добри и по-разумни стават хората, толкова повече се ражда злато в Земята. Златото расте и зрее като плодовете, дори си има и ухание. Колкото по-лоши стават хората, толкова златото и скъпоценните камъни намаляват.

Когато един народ закъса морално и материално, той принася в жертва своите велики хора. Няма народ в света, който, като е принесъл в жертва своите велики хора, да е придобил някакво благо. Няма народ, който, като се е опълчвал срещу великите идеи, срещу моралните си хора, срещу големите умове на човечеството, да е успял и прокопсал.

Човекът е създаден от светлина и топлина. Ако ги премахнете, нищо няма да остане от него.

Бъдещето на човека зависи не от това, което взема, а от това, което дава.

В плода е събрана концентрирана слънчева енергия. Костилката носи в себе си дървото. Дървото, като даде плод, пак ще се скрие в костилката. Всеки човек се съдържа в своята мисъл. Онова, което съдържа твоята мисъл, това си ти. И онова, което съдържат чувството и постъпката ти, това си ти.

Това, което имате, никой не може да ви го отнеме, но и това, което нямате, никой не може да ви го даде. Никой не може да ви направи умен или добър, ако не сте умен и добър.

Всичко, което си ти, се дължи на твоя дух, на твоята душа, на твоя ум и сърце.

Силният човек не се оплаква и не се оправдава. Той носи раните си и върви напред.

Защо страдат хората? – Защото не са свободни. Защо са слаби? – Защото са изгубили силата на духа си. Защо се спъват? – Защото са изгубили светлината на ума си. Защо са бедни? – Защото са изгубили добротата на сърцето си. Който е изгубил радостта си, той е изгубил свободата на душата си. Бог е дал на човека четири неща, които той трябва грижливо да пази: свобода на душата, сила на духа, светлина на ума и доброта на сърцето.

"Никой не ме обича"казва някой. Ти кого обичаш? Свиваш се, стягаш се и гледаш с подозрение на всички хора. Очакваш от тях, те да те обичат, те да ти дадат. Ти дай нещо от себе си! Ти направи услуга! Ти покани някого да обядва с тебе в твоя дом!

Кой с когото е свързан, носи последствията от неговия живот.

Когато човек придобие истината, страданията му ще престанат. Любовта носи страдания, а истината ги прекратява.

Има мисли отровни, но има и чувства отровни. Има мисли, от които най-малката доза може да измени целия ви живот. Има отровни чувства, които, влезли веднъж във вас, цял живот ще са ви препятствие. Има отрови в мисловния свят, в духовния свят и най-много в човешкия свят. Нервни сте – това е отрова. Тревогата и страхът също са отрови. Ето откъде идват разни заболявания – душевни, сърдечни, умствени, телесни.

Гордостта е причина за много от заболяванията. Всички болести се лекуват чрез смирението. Човек се освобождава от болезнените състояния чрез смирение.

Човек, който търси похвалата от хората, не знае абсолютно нищо.

Петър Дънов

Снимки: petardanov.com

66005 Преглеждания