Мъдростта на времето

time1solomon

Когато цар Соломон слизал от планината, след като бил посрещнал изгрева на Слънцето, събралата се в подножието тълпа го попитала:

– Ти си вдъхновение за нас, твоите слова преобразяват сърцата, а мъдростта ти просветлява умовете. Ние жадуваме за твоите думи, затова, кажи ни – кои сме ние?

Усмихнал се Соломон и казал:

– Вие сте светът. Вие сте звездите. Вие сте храм на истината. Всеки от вас е Вселена. Отведете ума в сърцето си и го питайте него, сърцето. Слушайте с любовта си, защото блажени са знаещите езика на Бога.

 Какъв е смисълът на живота?
– Животът – това е път, цел и награда. Животът – това е танц на Любовта. Вашето предназначение е да разцъфтите. Да бъдете – това е най-великия дар на света. Вашият живот – това е история на Вселената. И затова, отнасяйте се към живота като към празник, тъй като животът сам по себе си е ценен. Животът се състои от настоящето. А смисълът – да бъдем в това настояще.

 Защо нещастието ни преследва?
– Каквото се посели, това жънете. Нещастието – това е ваш избор. Бедността – творение на хората е. А скръбтта е плод на невежество. Обвинявайки, губите сили, а желаейки много – прогонвате щастието. Събудете се, нисш е онзи, който не осъзнава себе си. Бедни са онези, които напразно губят времето си. Не позволявайте на тълпата да погуби душата ви, а богатството да се превърне във ваше проклятие.

 Как да преодоляваме нещастието?
– Не съдете себе си. Защото вие сте божествени. Не се сравнявайте и не разделяйте. Бъдете благодарни за всичко. Радвайте се, радостта твори чудеса. Обичайте себе си, защото любещите себе си обичат всички. Благославяйте опасностите, защото смелите добиват блаженство. Молете се, но не търгувайте с Бога. И знайте – похвалата е най-добрата молитва, а щастието – най-топлата храна за душата.

 Какъв е пътят към щастието?
– Щастливи са любещите, щастливи са благодарните. Щастливи са умиротворените, щастливи са онези, открили Рая в себе си. Щастливи са даряващите и щастливи са приемащите даровете с радост. Щастливи са пробудените, щастливи са търсещите. Щастливи са изпълняващите своето предназначение. Щастливи са чуващите гласа на Бога. Щастливи са познаващите Единството, откриващите Слънцето. Щастливи са осъзналите себе си, обикналите душата си, творците, свободните, прощаващите.

 Как да постигнем хармония?
– Живейте просто. Не вредете никому. Не завиждайте. Нека съмненията ви пречистват, а не носят безсилие. Посветете живота си на прекрасното. Творете заради съзиданието, а не заради признание. Отнасяйте се с ближния си като с откровение. Забравете Егото, преобразете настоящето. Донесете новото в света. Напълнете тялото с любов. Където има любов – там е Бог. Бъдете себе си!