Чувствали ли сте се някога така, сякаш усещате нещата повече от другите? Усещате ли, че се притеснявате за това как другите се чувстват? Предпочитате ли по-тихи места, по-спокойни среди? Смятате ли, че избягвате сцени на насилие, когато гледате филми или телевизионни предавания? Имате ли богат и сложен вътрешен живот?

Ако това се отнася за вас, то вие вероятно сте много чувствителен човек.

Този отличителен белег на личността или високо чувствителният човек, наричан накратко HSP, за първи път е изследван в началото на 90-те от Elaine N. Aron. Според Aron силно чувствителните хора, които съставляват около една пета от населението, с равен брой при мъжете и жените, са хора, които могат да обработват сетивните данни много по-дълбоко и внимателно, поради биологична разлика в тяхната нервна система. Това е и една специфична черта, с ключови последици за това как гледаме на хората, която в миналото често е била бъркана с вродена срамежливост, социално тревожни проблеми, социална фобия, вроден страх и интровертност.

Доктор по психология, Elaine N. Aron е международно призната като един от водещите учени, изучаващи психологията на любовта и близките отношения. Изследванията на Аron, които тя провежда заедно със своя съпруг д-р Art Aron, са включени в публикации от New York Times и National Geographic. Тя е автор на "Изключително чувствителният човек", "Силно чувствителните хора в любовта", и "Високо чувствителното дете".
Въпреки наблюдаваният интерес през последните години към термина интровертност, донесъл повече информираност за личностните черти, Elaine N. Aron отбелязва, че високо чувствителните хора или както по-рано ги нарича Карл Юнг - хора с вродена чувствителност - все още са склонни да се считат за малцинство.

В действителност, някои хора родени с характерната черта на чувствителността може да се появят интровертност или невротичност, но други не, в зависимост от фактори на околната среда.
В действителност високо чувствителният човек носи много положителна характеристика. Ето някои черти, които се споделят от тези хора.

1. Те чувстват по-дълбоко.

2 3

Една от отличителните характеристики на силно чувствителните хора е способността да чувстват по-дълбоко от останалите. "Те обичат да обработват нещата, които се случват около тях на по-дълбоко ниво", казва Ted Zeff, докрор по психология, автор на "Survival Guide". "Те са много интуитивни, дълбоко размишляващи, анализиращи, хора с богат и сложен вътрешен свят.

2. Те са емоционално реактивни.

4 5

Хората, които са силно чувствителни реагират повече в ситуация. Така например, те изпитват повече съпричастност и се чувстват по-загрижени за проблемите на другите, според Аron. Те могат също така дълбоко и искрено да съчувстват срещу реакцията на човек, на когото му се е случило нещо лошо.

3. Те често чуват по свой адрес: "Не приемайте нещата толкова лично." и "Защо си толкова чувствителен?".

6

Но това не трябва да се приема, като упрек, защото тези хора са сензитивни, дълбоко възприемчиви, анализиращи всяка ситуация, която засяга тях или техни близки и познати. Те са необходимост, те са различната гледна точка. И все пак, в зависимост от културата, чувствителността може да се възприема като актив или отрицателна чера. Zeff допълва, че след редица собствени изследвания и интервюта на мъже от различни култури, стига до заключението, че в Тайланд или Индия влагат един смисъл в определението за чувствителност, коренно различен от това в Америка например.

4. Те предпочитат соловите спортове.

7 8

"Силно чувствителни хора са склонни да избягват отборните спортове, в смисъла на това, че всеки техен ход е на показ пред останалите", казва Zeff. "По-голямата част от силно чувствителни хора предпочитат индивидуални спортове, като колоездене, бягане и пешеходен туризъм, пред групови спортове. Все пак, това не е правило - има някои много чувствителни хора, които са имали родители, предоставили им благоприятна среда и разбиране, която е направило по-лесно за тях участието в групови спортове."

5. На тези хора им отнема повече време, за да взимат решения.

"Силно чувствителните хора са по-наясно с тънкостите и детайлите, което прави взимането на решения по-трудно за тях.", споделя Арон. Дори ако няма "правилно" или "грешно" решение в дадена ситуация, силно чувствителните хора отново са склонни да отделят повече време, за да изберат своя път. Те притеглят поравно всеки възможен резултат. Те правят задълбочен анализ на възможните решения.
Вероятно познавате неприятното усещане, в случаите когато сте осъзнали, че взетото от вас решение е било грешното? За много чувствителните хора "това чувство е в засилена степен, защото тяхната емоционалност е по-висока", обяснява Аron.

6. Те са изключително ориентирани към подробностите.

11

Силно чувствителните хора са първите, които забелязват детайлите. Търсещи всяка подробност, те могат да ви изненадат с прецизно заключение и различна гледна точка. Обща картина за едни, за тях е съвкупност от елементи.

7. Не всички много чувствителни хора са интроверти.

15 16

Всъщност, около 30 процента от силно чувствителните хора са екстровертни, според Аron. Тя обяснява, че често пъти, много чувствителни хора, които са екстровертни личности са израснали в затворено общество - независимо дали това е малък град, или с родител. По-късно в професионалната си реализация – особено в случаите на ръководни или ключови позиции – те взаимодействат с много хора.

8. Те работят добре в екип.

Тъй като много чувствителните хора са дълбоки мислители, а това ги прави ценни членове на екипи, казва Аron. Те са много подходящ за работа в екип и в случаите, в които не е нужно да вземат окончателното решение.

9. Те са по-склонни към тревожност или депресия (но само, ако са имали поредица от много негативни преживявания).

17.1 18

"Ако са имали известен брой лоши преживявания, особено в ранна детска възраст, когато не се чувствали сигурни в дома си или в училище, нервната им система се настройва във фаза "загрижени", казва Аron. Но това не означава, че всички много чувствителни хора ще продължат да имат тревожност като възрастни - в действителност, една подкрепяща среда по-късно може да бъде пътя към преодоляването на това състояние. И по-специално, родителите на силно чувствителни деца трябва да "осъзнаят, че те са наистина страхотни деца, но трябва да бъдат отглеждани по правилния начин", казва още  Аron. "Не става дума за свръх защита, а за среда където тези деца могат да се чувстват уверени личности."

10. Те "избухват" и повишават тон много по-лесно.

19 20

Силната емоционалност и свръхчувствителността на тези хора е причината за честото "избухване". Формата на изразяване, която често използват е високия тон. Това поведение е типично в случаите, когато тези хора се чувстват неудобно. Тъй като осъзнават реакцията си като погрешна, в следствие на нея те често плачат. Тези хора са много чувствителни към хаус и шум, така че след подобни ситуации на висока стимулираност и активност те са свръх претоварени.

11. Те много държат на правилните маниери.

Силно чувствителните хора са също така много информирани и съвестни хора, казва Аron. Поради това, че те са по-склонни да се съобразяват и да показват добри обноски - те винаги забелязват тези, които не го правят.

12. Ефектите от критиките са особено засилени при много чувствителните хора.

21

Силно чувствителни хора имат реакции към критиките, които са по-силни от при по-малко чувствителни хора. Според Аron, в резултат на това те могат да използват някои тактики, за да се самосъхранят - те са склонни да избегнат източника на критиките напълно. В този смисъл, високо чувствителните хора са забележително продуктивни, когато са сами със себе си. Една директна, неправилно поднесена критика от ваша страна може да ви превърне в най-нежеланата компания на силно чувствителния човек, а понякога дори негов враг. Те трудно приемат забележката като нещо градивно, тъй като добре осъзнават своята съобразителност и дълбока конструктивна мисъл.

Снимки: pinterest.com, betterthanbullets.com