Обичам ви мои врагове, за това, че ми помогнахте,
да намеря себе си и пред трудностите да не се отказвам,
и по-добре със хората да се разбирам.
Източна мъдрост

В едно царство толкова вярвали в Провидението, че имали такъв обичай – на всеки осъден на смърт преди изпълнение на присъдата, било предлагано да изтегли жребий на съдбата. В една кесия имало само 2 листчета – "живот" и "смърт". Ако осъденият изтеглел първия лист – помилвали го. Ако изберял втория – пристъпвали към изпълнение на присъдата. Така, всеки осъден таял надежда до последния миг, а съдиите имали още един допълнителен глас "свише" – "за" или "против" взетото решение.

Случило се така, че един човек започнал своя работа, която процъфтявала, а заедно с успеха, както често се случва, се появили и мнозина недоброжелатели. Те започнали да заговорничат и клеветят човека, който бил арестуван, а малко след това бил осъден на смърт.

Знаейки, че всеки има последен шанс за спасение, заговорниците хитро подменили листчетата в кесията, и заменили "живот" с надписа "смърт". Така, те не оставили никакъв шанс на мъжа да се спаси – който и лист да изтеглел, той отивал на сигурна смърт.

Но човекът имал и приятели. Те разбрали за злото, което направили другите, и проникнали тайно в затвора с намерение да разкажат за смъртоносния заговор. Искали да убедят съдиите да направят проверка с листчетата и жребият на съдбата.

Осъденият много се зарадвал на тази вест, помолил на никого да не казват и споделил, че това ще го спаси. Приятелите му решили, че човекът е с размътен разсъдък преди смъртта, но въпреки това го послушали и запазили мълчание.

На следващата утрин, човекът изтеглил жребият на съдбата и ... бил пуснат на свобода.

И приятели, и врагове, знаейки за двете смъртни послания в кесията, били в недоумение – та как е възможно, този човек да излезе невредим от това безизходно положение!?

А човекът постъпил така – изтеглил едно от листчетата, и без да го чете, го сложил в устата си и го глътнал. У съдиите не останал никакъв избор, освен да отсъдят съдбата му според единствения останал лист. А там било написано "смърт". Официално признали, че избраното и глътнато листче било с надпис "живот".

По този начин, враговете, подготвили сигурната гибел на човека, неволно го отвели към собственото му спасение.

Затова, никога не забравяйте – врагове и неприятели не се появяват, когато животът ви е лош. Ако ги имате – значи, вие сте достойни за това, да ви завиждат. Всички талантливи хора винаги ще има недоброжелатели – дори единствено заради факта, че не притежават техните таланти.

Илюстрация: pastorron7.files.wordpress.com, quotefancy.com