Оноре дьо БАЛЗАК
(20 май 1799 г. ~ 18 август 1850 г.)

Никога не правете услуги за които не ви молят.

В Париж младите хора правят кариера с помощта на жените, а жените - с помощта на старци.

Интригата е по-силна от таланта - тя може от нищо да направи нещо.

Рискуваме да сгрешим много, ако съдим за човека по неговите съчинения - хартията търпи всичко.

Нищо не ни свързва така, както нашите пороци.

Обстоятелствата се променят, принципите никога.

Да се съмняваш в Бог, означава да вярваш в него.

Зад всяко голямо богатство се крие престъпление.

Каквото и да правиш, трябва да го правиш добре, дори то да е безумие!

Когато целта не е ясна, пътят е погрешен.

Любовта прощава или всичко, или нищо.

Любовта е единствената страст не признаваща нито минало, нито бъдеще.

Никой не става приятел на жена, ако може да стане неин любовник.

Жена, която се смее над своя мъж, не може повече да го обича.

Съществува тайна връзка между всички жени, както между всички свещеници от една религия. Те се мразят, но се защищават.

Бъдещето на нацията е в ръцете на майките.

Нещастието е добър учител, но неговите уроци са жестоки.

Човек може да обича и да не е щастлив, може да е щастлив без да обича, но да обича и да бъде щастлив - това би било истинско чудо.

Когато жените обичат, те ни прощават всичко дори и недостатъците. Когато не ни обичат, те не прощават нищо - дори достойнствата ни.

Силата е търпение и време.

Законите са паяжини, през които минават големите мухи и в които остават малките.

Този, който търси милиони, много рядко ги намира, но затова пък този, който не ги търси - не ги намира никога.

Славата е отрова, полезна само в малки дози.

Изображения: wikimedia.org