211 години от рождението на френската писателка и любима на Шопен

„Колко смел мъж беше тя, и колко добра жена..." & Иван Тургенев

Жените обичат винаги. Когато Земята се изплъзва от тях, те се скриват в Рая.

Любов без благоговение и възторг – това е просто дружба.

Пази добре в себе си това съкровище – добротата.

Знай как да даваш без колебание, как да губиш без съжаление и как да придобиваш без подлост.

Има само едно-единствено щастие в живота – да обичаш и да бъдеш обичан.

Нашият живот се състои от любов и да не обичаш означава да не живееш.

Истината е твърде проста; достигането до нея винаги е сложно.

Ние не можем да изтръгнем от живота ни нито една страница, но можем да хвърлим в огъня цялата книга.

Душа, която никога не е страдала, не може да разбере щастието.

Простотата – най-трудното от всичко на света; крайния предел на опитността и последните усилия на гения.

Неразделната любов така се отличава от взаимната любов, както заблуждението от истината.

Нека другите да свикват един с друг от мързел и да прощават от равнодушие.

Разлюбения винаги е сам в тълпата.

Честността умира, когато се продаде.

Призванието на артиста е да изпраща светлина в човешкото сърце.

Работата не е наказание за човека. Тя е неговата награда, сила и удоволствие.

Никое човешко същество не може да дава заповеди на любовта.

Как може човек да се изчервява заради това, което обожава?

Този, който извлича удоволствие и емоции от поезията е истински поет, макар да не е написал и ред в живота си.

Не е нужно да знаеш всичко – достатъчно е да разбираш.

Животът прилича на роман много повече, отколкото романите приличат на живота.

Снимка ~ George Sand by Nadar, 1864​