140 години от рождението на създателя на аналитичната психология

Карл Юнг и един индиански вожд обсъждали психичните заболявания на западната цивилизация. След едно посещение на вожда именно в тая цивилизация, той направил своето просто заключение и го споделил с прочутия психиатър: „Вашите хора са болни, защото мислят едно, говорят друго, а вършат трето".


(26 юли, 1875 - 6 юни, 1961г.)

Духът не може да бъде притежаван.

Само парадоксите могат донякъде да обхванат пълнотата на живота.

Срещата на два характера е като взаимодействието между два химични елемента: има ли реакция и двата се трансформират.

Когато едно вътрешно положение не се осъзнае, то се случва навън като съдба, т.е. ако индивидът остане недиференциран и не осъзнае противоречието в себе си, светът трябва да изобрази конфликта, като се раздели на две половини.

Емоционалните отношения са отношения на въжделението, обременени от принудата и несвободата: от другия се очаква нещо, като по такъв начин и той, и ние самите ставаме несвободни. Обективното познание лежи скрито зад емоционалната съотнесеност; изглежда, че това е голямата тайна - едва чрез нея е възможно истинското coniunctio /сакралното сливане на душите и телата/.

Не съществува по-добро средство, за да се опази индивида от обезличаване, от притежаването на някаква тайна, която той желае или е длъжен да опази.

Вашият взор ще се проясни едва тогава, когато успеете да погледнете в собствената си душа.

Всичко, което ни дразни у околните, всъщност ни води към самоопознаване.

Обратното на любовта не е омразата, а властта.

Развитието на ума означава разширяване на границите на мисълта и всяка стъпка напред е едно болезнено и трудно постижение.

Светът не съществува сам за себе си, той е и такъв какъвто ми изглежда.

Характеристика на западната теософия е изпълването на съзнателния ум с идеални концепции, а не конфронтацията със сянката и света на тъмнината. Човек не става просветлен като си представя фигури от светлина, а като прави мрака съзнателен.

Снимки ~ pastuh.blog.pl