"Чувствам се по-мъдър от дългото време, което прекарах с Гьоте." ~ Томас ЕЛИЪТ

НАДЕЖДА

Нека моят труд полека
В дело се превърне, нека
Не изсъхна като гранка!
Участ! Вярвам: много пъти
Тези днес безлистни пръти
Ще дадат и плод, и сянка.
1776 г.

Природа! Ние сме обгърнати и погълнати от нея - безсилни да излезем от нея и безсилни да я проникнем по-дълбоко. Непризвани, без закрила, тя ни подема в кръг на своя танец и полита с нас, докато се уморим и отпуснем от нейните ръце. Тя твори вечно нови образи; което е тук, никога не е ставало; което е ставало, никога няма да се върне; всичко е ново и при това всякога старо...
"Die Natur", 1782 г.

Всеки чува това, което разбира.

И най-тънкият косъм има своята сянка.

Какво е любовта - да прощаваш на някого повече, отколкото заслужава.

Дори крилати фрази се прекършват, щом стигнат до ухото на глупец.

Само просякът е скромен.

Никой никога не се е загубил по прав път.

Любовта за един миг може да ти даде това, което с труд не винаги можеш да постигнеш за цял живот.

Да бъда откровен мога да обещая, но безпристрастен - не.

Добротата на сърцето заема по-просторно място от просторното поле на справедливостта.

Загубата на време е най-тежка за тези, които знаят повече.

Когато двама се карат, виновен е по-умният.

Съвети може да даваш само за работа, в която сам смяташ да вземеш участие.

Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие.

Всеки ден трябва да чуеш поне една песен, да видиш хубава картина и да прочетеш поне едно мъдро изречение.

Глупост е да подценяваш врага си преди неговата смърт, подлост - след победата му.

Каквото и да можеш да правиш или мечтаеш да го можеш, заеми се с него!

Смелостта съдържа в себе си творческа сила и вълшебство.

Когато идеите се провалят, думите вършат добра работа.

Който мисли дълго, не винаги намира най-доброто решение.

Колко много се заблуждават хората, когато си мислят, че това, което са научили са го и разбрали.

Любовта е непреодолимото желание да си непреодолимо желан.

Маниерите на човека са огледалото, в което се отразява неговият образ.

Мисленето е по-интересно от знанието, но не и от съзерцанието.

Мнозина проявяват гордост за това, което знаят, а към което не знаят - високомерие.

Можеш да научиш само това, което обичаш.

На деня принадлежат заблудата и грешката, на времето - успехът и сполуката.

Най-глупаво от всички се заблуждава онзи, който мисли, че губи своята оригиналност, ако признае истина, вече призната от други.

Напълно безразлично е дали изричаме истина или лъжа - и на двете се противоречи.

Не е достатъчно само да се сдобиеш със знания, трябва да им намериш и приложение.

Нима светът не е достатъчно пълен със загадки, че да превръщаме в загадки и най-простите явления?

Нищо не разкрива така добре характера на човека като това, на което се смее.

Там, където има много светлина, има и много сенки.

Това, което не разбирате, не ви принадлежи.

Човекът, превъзмогнал слабостите, които имам, ми е господар, пък бил той и мой слуга.

Чувствата не мамят. Мамят само направените по тях съждения.

Илюстрация ~ Goethe in the Roman Campagna, Johann Heinrich Tischbein, 1787