Споделени мисли на Лев Толстой за Чехов

Писателите за писателите 

1

Чехов беше у нас и много ми се хареса. Той е много даровит и сърцето му трябва да е добро, но досега няма своя определена гледна точка".
1895 г.

Неговото майсторство е от висша степен. Препрочитал съм разказите му с огромно наслаждение. Някои, например „Деца", „Спи й се", „В съда" – са истински перли. Положително аз съм чел всичко наред с голямо удоволствие."
1900 г.

Той е странен писател – хвърля думи сякаш напосоки, а впрочем у него всичко живее. И колко ум! Никога у него няма излишни подробности, всяка е или нужна, или прекрасна".
1901 г.

Французите имат трима писатели – Стендал, Балзак, Флобер, а още и Мопасан, но Чехов е по-добър от него".
1901 – 1902 г.

Главното – той беше винаги искрен. А това е велико достойнство у писателя".
1904 г.

Чехов е един от малкото писатели, които подобно на Дикенс и Пушкин, и не много подобни на тях, могат много, много пъти да се препрочитат – това зная от собствен опит".
1904 г.

Чехов е несравним художник. Да, да, именно – несравним художник на живота. И достойнството на неговото творчество е в това, че то е разбираемо и сродно не само на всеки русин, но и на всеки човек въобще. А това е главното".
1904 г.

Снимки ~ taglib.ru