Споделени мисли на великия руски писател, по повод 116 години от рождението му

1
(1 септември 1899 г. ~ 5 януари 1951 г.)

За да станеш гений на бъдещето, трябва да си академик на миналото.

За да помиришеш бурята, трябва да имаш познание за тишината.

Задачата на ученика - да настигне учителя и да го надрасне с една глава.

Учител на всички е миналото.

Миналото е основа на бъдещето. Да го отричаме е глупаво и плитко.

Изкуството е познание за чувствата, то е логиката на чистото, абсолютно чувство.

Този, който нищо не знае и не умее да мисли, е велик творец. А онзи, който ненавижда изкуството е по-велик от твореца.

Миналото е възможното бъдеще, както минутата - цялото време. Секундата е причина за вечността.

В света има толкова неща, колкото са краищата на безкрая и всяко нещо търси нашето познание.

Някои идват по-рано, други по-късно, но всички се срещат.

От новороденото нищо не се изисква - само радост. Вселената стига до нас, а ние я отблъскваме.

Всичко около нас се смее.

Удивлението е душата на света.

Думата е знак за безсилие, така както и действието. Нашата съдба е безмълвно знание. Но и през знанието трябва да преминем.

Най-добре е да бъдеш нищо - тогава през теб може да протече всичко. Празнотата няма съпротивление, а цялата вселена е в празнота.

За любимия ние търсим последната истина. Нея не трябва нито да търсим, нито да желаем - тогава тя ще дойде сама.

Нищий * ~ „За да станеш гений на бъдещето...", 1921 г.
(През 1921-1922 г., Платонов се подписва с псевдонима „Нищий" при публикации в печата)
Снимки ~ colta.ru