Великите творци за ШЕКСПИР

shekspir tova e prorok izpraten ot boga dostoevski 1

За моето сърце, това е най-великият поет от всички съществували някога. Как тече неговата мисъл, подобно на поток, който залива всичко и всичко увлича със себе си! Какъв поток е вдъхновението му! Как е широк маниерът на изображението у него! Това е самата природа. Най-нежната любов към този велик човек се редува у мене с най-живо възхищение...
СТЕНДАЛ, 1805

Шекспир, той е същество от висша категория, към което аз гледам отдолу нагоре и което умея да уважавам.
Шекспир е изчерпал цялата човешка природа по всички направления и във всички нейни висоти и дълбочини, и всъщност за него, потомъка, не остава да направи нищо.
За Шекспир изобщо не може да се говори, всякакви думи са излишни.
ГЬОТЕ, 1824

С Шекспир съвсем не мога да общувам – силно чувствам, че не съм му равен. Той е всесилен министър, а аз съм само придворен съветник и мен ми се струва, че той може всяка минута да ме уволни.
В големия пръст на крака на Шекспир има повече поезия, отколкото у всички гръцки поети, с изключение на Аристофан.
Неблагодарна задача е да критикуваш Шекспир, него, в чиито думи винаги за нас звучи заядливият критически смях над нашите собствени помисли и дела.
ХАЙНЕ, 1824

Как изумителен е Шекспир! На мога да дойда на себе си. Как дребен в сравнение с него е Байрон – трагикът!
ПУШКИН, 1825

Глупците бъбрят, че съм приличал на Шекспир... Недостоен съм дори да му вържа връзките на обувките!
Уолтър СКОТ, 1826

Колкото повече мисля за Шекспир, толкова повече се чувствам смазан.
Струва ми се, че ще пукна от страх, ако видя Шекспир лично.
ФЛОБЕР, 1845

По-високо от Шекспир никой не стои. Има равни на Шекспир, но не и такива, които го превъзхождат.
Неговата мастилница дими като кратер.
Виктор ЮГО, 1864

Всяка негова пиеса е като отделна глава от една голяма книга за Човека.
Емил ЗОЛА, 1860

Великанът сред поетите, ненадминатият, чудесният Шекспир.
МОПАСАН, 1877

Нашата публика свикна да свързва историческите пиеси с Шекспир. Страхувам се, че нея малко я интересуват крале и херцози, изобразени от някой друг.
Чарлс ДИКЕНС, 1862

Шекспир – това е пророк, изпратен от Бога, за да ни възвести тайна за човека, за човешката душа.
ДОСТОЕВСКИ, 1876

Най-великият драматург на света – Шекспир.
Максим ГОРКИ, 1928

Илюстрация ~ tophdgallery.com