esenin 1

О, да, поет е само тоя,
който, страдащ и суров,
за врага е сабя в боя,
а за хората – любов.
"Поет" (1912), превод Дамян Дамянов

Не ругайте. Това е то, ето:
не търговец съм аз на слова.
Натежа и назад се отметна
златорусата моя глава.
"Не ругайте" (1922), превод Блага Димитрова

Със себе си да споря
е излишно –
аз сам на себе си
съм чужд човек.
"Зимна хала" (1924), превод Андрей Германов

Неизказано е, синьо е, нежно е,
подир бурите стихна навред
и душата долина безбрежна е
диша мирис на рози и мед.
"Неизказано" (1925), превод Елисавета Багряна

Може би така е отредено –
щом години трийсет наближим;
всички ний с души осакатени
за живота здраво се държим.
"Може би така е отредено" (1925), превод Митю Колев

Всичко, всичко в тоя свят е тленно,
медни листи падат с тих звънтеж...
Но бъди навек благослонено,
дето ще разцъфнеш и умреш.
"Аз не жаля, не зова, не плача" (1922), превод Иван Николов

Източник: Сергей Есенин: Избрани стихотворения и поеми, изд. "Народна култура", 1969 г.
Снимка: nadasuge.ru