171 години от рождението на великия немски философ

Nietzsche 1

(15 октомври 1844 г. ~ 25 август 1900 г.)

Който умее да диша въздуха на моите писания знае, че това е силният въздух на безкрайните висини. За да живееш в него, трябва да си кален, иначе има опасност да се простудиш. Всичко наоколо е сковано в лед, самотата е чудовищна - но колко ясни са всички неща, окъпани в светлина и слънце! Как леко се диша! Просто се чувстваш у дома си!

Философията - така, както преживях и разбрах - е свободно избраният живот сред високите самотни върхове и вечния лед, в търсене на всичко досега чуждо и съмнително, анатемосвано от морала. Едно задълбочено познание, до което достигнах след дългото ми странстване в забраненото, разкри за мен в различна светлина причините за всеобщото морализиране и идеализиране - светлина, за някои съвсем нежелана - видях скритата история на философите, съзрях великата им психология: колко истина може да издържи, да понесе духът! - това стана за мен същинският измерител на ценностите.

Заблуждението (вярата в идеала) не е слепота, заблуждението е страхливост... Аз не се противопоставям на идеалите, но благоразумно ги докосвам само с ръкавици. Nittmur in Vetitum (Блестящ в забраненото) - в тази формула се съдържа победата на моята философия, защото досега само истината беше забранена...

Измежду писанията си отделям „Заратустра". С него аз направих на човечеството най-големия подарък, който то някога е получавало. Тази книга, чийто глас прокънтява през хилядолетията, е не само най-великото писание, което е съществувало и което диша въздуха на висините - тя същевременно е и най-дълбокото, родено от съкровените глъбини на истината, един неизчерпаем извор, в който ведрото се спуска, за да се издигне препълнено със злато и доброта. В нея говори не пророк, не сътворен от болест и воля за власт хибрид, каквито са създателите на религии. Да се вслушаме в тона му, този халкионски тон, да го усетим вярно, за да не сгрешим в смисъла на неговата мъдрост: „Най-кротки думи предизвикват бурята, най-тихите стъпки насочват света".

Ницше

* Из „Ecce Homo" - „Как се става такъв, какъвто си", Фридрих Ницше, 1908 г.
Изображения: rectoversoblog.com