Народни епиграми

„Люти чушки" на Радой Ралин е издадена през 1968 г. в 20 000 тираж. Пикантните народни епиграми са допълнени от провокативни илюстрации, дело на Борис Димовски. Малко след публикуването й, тогавашния политически елит съзира истинска художествена заплаха, полъхваща от тия „Люти чушки" и изгаря отпечатаните още 20 000 екземпляра. Книгата е заклеймена като политическа грешка, нарушени са политическият морал, дисциплина и законност. Но словото на Радой Ралин достига до нас – остро, лаконично, пиперливо.

ЖИВИТЕ НЕ ПОМНЯТ
Мъртвите - бог да прости! Живите кой да свести?

НОВА ИДЕЯ
Горе момичка, долу вдовичка.

ВЯРНОСТ
Твой съм! Само твой! Точи вино и ме пой!

УВИ, ЧОВЕК СЕ РАЗЛИЧАВА
ОТ ЖИВОТНИТЕ
Битата крава мляко не дава.

БЕДНОСТТА НЕ Е ПОРОК, А УРОК!
Кой постъпва честно, не живее лесно.

КАЧЕСТВЕНА ОБРАБОТКА
Кой излезе прав, не излиза здрав.

НАДЕЖДА ВСЯКА ОСТАВЕТЕ
Господ види кой отде иде.

ЧОВЕК Е СЛОЖЕН!
Заран набожен, вечер разложен...

ТВОРЧЕСКИ СТАЖ
Наметнал пушка на гола гушка.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА
Човек предполага, Господ разполага.

БАСНЯ
Хитрата сврака със двата крака.

ШКОЛОВКА
На бостана спала, краставици яла.

В БЪДЕЩЕТО СЕ ВЛИЗА
С ЛЪСНАТИ ОБУВКИ
В краката лъснат, в главата блъснат.

БРАТ ЗА БРАТА Е ЧОВЕК!
Братски се делили, братски се избили.

БИТ И ДУШЕВНОСТ
Без брашно - страшно.

НАУЧЕН КОМПРОМИС
Запали и на дявола свещ, да не дойде каквото не щеш.

САМО БДЕШЕ...
Човек беше, кога спеше.

НАУКА ЗА ЖИВОТА
Канят ли те, еж. Гонят ли те, беж!

ПОЕТИ, ПАЗЕТЕ СИ ПЕГАСИТЕ!
Ако коня ти е слаб, не прескачай с него трап.

АЛТРУИЗЪМ
Мокри й полите, че й меки очите.

САМООТБРАНА
Не му ща добрините, щом ще му тегля злините.

ИЗВОЮВАН АВТОРИТЕТ
Вижте сега: - Имам рога!

НЕОТЧУЖДАЕМА СОБСТВЕНОСТ
Миналото се не връща: само се преглъща...

ТРУДНОСТИ НА РАСТЕЖА
Мъчно се дялат гредите, лесно се галят момите.

ПАК ПО ЗАКОНА
Лице на икона, сърце на кокона.

НАУКА ЗА ВЪРВЕНЕТО
Тежко и горко на главата, щом не оправя краката.

С БРИГАДАТА!
Не ходи Мара сама на бара.

ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Викнал ме на гости, да ме учи на пости.

ВЕЧНИЯТ ХАМЛЕТ
Хем му се иска, хем не му стиска.

ХАЙДЕ, НАШТЕ! ЯЖТЕ ЛЮТИ ЧУШКИ! СТИГА СМЕ СИ ПРАВИЛИ ОГЛУШКИ...
ЛЮТИ ЧУШКИ НЯМА И ЗА СЕМЕ! НИЩО... И ТОВА ЩЕ ПОНЕСЕМЕ!

* Портретът на Радой Ралин е дело на художника Иван Янев, спечелил наградата за графика и рисунка на 22-рото Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата - Габрово 2015
Снимка ~ Портрет от Георги Панамски, 1970 г.