На 18 октомври се навършват 60 години от смъртта на Хосе Ортега-и-Гасет - философ, социолог и есеист. Тези 60 години дадоха потвърждение на пророческите слова в творчеството му, принадлежащо към т. нар. течение "философия на живота".
Най-известните му произведения: "Бунтът на масите", "Човекът и хората", "Мисли за Европа", "Фантазиращото животно" и други, представляват размишления относно съвременния човек, мястото му в света и в европейското общество. В размислите му се усеща една неизменна тревога за съдбините на човека - като индивидуалност и за ролята му в обществената система. Като най-голяма заплаха той вижда инертността и липсата на екзистенциална цел в конкретната житейска ситуация на всеки един човек, което неминуемо води до липса на развитие и в обществото като цяло: "Живеем във време, в което чувстваме изумителни способности да осъществяваме, но не знаем какво точно. Владеем всичко, но не сме господари на самите себе си. Чувстваме се изгубени сред толкова голямо изобилие. Получава се така, че при наличието на повече средства, повече знания, повече техники от всякога съвременният свят изглежда възможно най-нещастният, който някога е съществувал: той чисто и просто се движи без посока..."

В "Бунтът на масите" отправя ужасяващо предупреждение към съвременна Европа, описвайки, без да прикрива, бруталния външен вид на тенденциите и явленията в съвременното ни цивилизовано общество. Разглежда днешния човек като част от масата, лишен от индивидуалност, за който "безнравствеността се е превърнала в евтина стока, която всеки излага на показ." Предупреждава за идването на общество, съставено от еднотипни паразитиращи индивиди.
"Смешно е, че хората се пишат за млади, защото знаят, че младият има повече права, отколкото задължения и може да отлага безсрочно изпълненията на тези задължения. Младият винаги мисли, че е освободен от дълга да върши или вече да е извършил подвизи. Винаги живее на кредит. Това е в природата на човека. Нещо като фалшиво право, изпълнено с ирония и нежност, което не-младите признават на младежите. Но изумително е, че днес това право се приема за действително само и само възрастните да си припишат заслугата, че вече са извършили нещо."

Нашият живот има начало и край. Фактът на смъртта изисква намирането на смисъл в него. Човешкото същество е различно от животните, защото животът му не е нещо дадено, а нещо което прави - тоест нещо което търпи динамика и развитие във времето. Ортега-и-Гасет отправя апел за намиране на Raison d'etre - основание за съществуване на човека и системата, в която живее: "Да живееш, значи да си ангажиран с нещо. Ако трябва да сме съвсем стриктни, аз имам отношения с всичко, което е в света, а светът е всичко, с което имам отношения - и нищо повече." и изграждане на здравословна, смислена, благородна и ползотворна връзка между света и човека, което е дълг на всеки, без изключение.

ortega y gasset 04

Ето още някои от размислите на великия испанец:

Обикновеният човек, като знае, че е обикновен, се осмелява да утвърждава правото на обикновеност и да го налага навсякъде. Масата премазва всичко, което е различно, знаменито, индивидуално, квалифицирано и отбрано. Онзи, който не е като всички рискува да бъде унищожен.

Маса е онзи, който поради определени причини не цени собствената си личност, а се чувства "като всички" и не се притеснява от това, добре му е да се чувства еднакъв с останалите.

Отличителна черта на човека е противодействието на околната среда, неудовлетвореност от света като даденост.

Трябва да се научим да уважаваме другите и другото - това ще рече, че може и да нямаме право. Трябва да се научим да губим в играта - този процес започва към двегодишна възраст. Онзи, който не се научи рано да губи, по-късно никога няма да се оправи напълно с по-сериозните задачи в живота си.

Кажи ми какво те интересува и ще ти кажа какъв си.

Законът е роден от отчаянието от човешката природа.

Всеки национализъм е улица без изход.

Безспорно е, че открай време едно от най-обременителните неща в живота е контактът, сблъсъкът с глупостта на ближния.

Изкуството няма право на съществуване, ако се ограничава само да възпроизвежда действителността, дублирайки я безсмислено. Неговата мисия е да създаде един въображаем хоризонт.

Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания.

Снимки ~ faz.net, greatthoughtstreasury.com, agenciascomunicacion.com