„Бягащата с вълци", Клариса Пинкола Естес

Понякога на жените им омръзва да чакат партньорите им да ги разберат. Жените питат: „Защо не разбират какво си мисля, какво искам?". Те се уморяват да си задават този въпрос. И все пак дилемата има ефикасно и резултатно решение. Ако иска да има партньор, който реагира на мислите и желанията й, жената ще му разкрие тайната на женската двойственост. Тя ще му разкаже за вътрешната жена, за своята близначка. И ще го постигне, като научи партньора си да ѝ задава два измамно прости въпроса, които ще я накарат да се чувства забелязвана, слушана и разбирана. Първият е „Какво искаш?". Почти всеки задава някакъв вариант на този въпрос. Ала има още едно важно допълнение, и то е „За какво копнее вътрешната ти същност?". Ако мъжът не обръща внимание на двойствената женска природа и възприема партньорката си повърхностно, очаква го голяма изненада, защото когато дивата женска природа се надигне от своите глъбини и започне да се налага, жената често отстоява интереси, чувства и идеи, коренно различни от проявяваните до този момент. За да изтъче здрава връзка, жената също ще задава тези два въпроса на своя партньор. Като жени ние се научаваме да слушаме и двете страни на природата си, както и тези на другите. От информацията, която получаваме в отговор, можем съвсем ясно да определяме какво се цени най-много и как да реагираме адекватно. Когато се съветва със своята двойствена природа, жената е в процес на разглеждане, обмисляне и анализиране на материал, неподвластен на съзнанието и затова често удивителен по съдържание, и обикновено изключително ценен.
За да обича една жена, мъжът трябва да обикне нейната дива природа. Ако той не може или не иска да го стори, тя по някакъв начин със сигурност ще бъде осакатена. Затова мъжете, също както и жените, трябва да познават своята двойствена природа. Най-ценният любим, най-ценният баща, най-ценният приятел, най- ценният „див мъж" е онзи, който е готов да се учи. Онези, които не обичат да се учат, не са способни да възприемат нови идеи, не са способни да се развият повече от вече достигнатата степен. Ако има сила, която подхранва корените на болката, това е отказът да продължаваш да се учиш. Ние знаем, че създанието Див мъж търси своята земна жена. Независимо дали ни е страх, проява на най-дълбока любов е да позволиш да те покори дивата душа на другия. В свят, в който хората се боят да „губят", има прекалено много защитни стени, непозволяващи ни да се потопим и разтворим в тайнствеността на друга човешка душа. Партньорът на Дивата жена е човек, който притежава духовна упоритост и издръжливост, който може да прати своята инстинктивна природа да надзърне в колибата на женския душевен живот и да проумее онова, което види и чуе там. Добрият партньор е човек, който постоянно се опитва да разбере, който не допуска да бъде отклонен от крайпътните съблазни. Ето защо дивата задача на мъжа е да открие истинските имена на жената и да не използва това познание, за да получи власт над нея, а за да разбере и осъзнае загадъчната материя, от която е сътворена, да я остави да го изпълни, да го удиви, да го порази, дори да го уплаши. И да остане при нея. И да възпее нейните имена. Това ще накара очите ѝ да блестят. Това ще накара да блестят и неговите очи. Но назоваването на двойственостите има още един аспект, още по-страшен, ала жизненоважен за всички любими. Докато едната страна на двойствената женска природа може да се нарече Живот, нейната „близначка" е сила на име Смърт. Силата на име Смърт е една от двете страни на дивата природа. Ако се научи да назовава двойственостите, човек ще се озове право пред голия череп на Смъртта. Казват, че само героите можели да устоят на тази среща. Дивият мъж със сигурност е способен на това. Дивата жена - безусловно. Всъщност, тя изцяло ги преобразява.

От „Бягащата с вълци", Клариса Пинкола Естес
Илюстрация ~ deviantart.com