Писмата на великите

Това писмо е намерено в музея на Яворов в родния му Чирпан. Не е известно кога и от кого то е било предадено в музея, където е открито между документи и експонати. Публикувано е в книгата „Житейската драма на Яворов” на Никола Гайдаров (1979 г.), от която споделяме последните думи на поета. Предсмъртното писмо до брат му Атанас е писано непосредствено преди самоубийството. То съдържа последното желание на Яворов и разкрива състоянието на душата и духа му в онзи зловещ миг.

За брат ми Атанас

Мило братче,
бате ти си отива. Подир малко ще бъда при мама и Лора.

Няма какво да ти обяснявам. Ти ще прочетеш писмата две или три до нашите и ще разбереш всичко. Но ти и без това ще се догадиш. Предай на  всички домашни (да не забравиш и Кольо) моите последни горещи целувки.

Писмото на милата Тина ме трогна. Духът ми ще бди над милите дечица. Аз им изпращам милион целувки.

Има писма за г. г. д-р Кръстев, Т. Александров, Владо и Боян, д-р Тихов и пр. Депозирани са в пакет у един от споменатите.  Той ще се досети и ще ги раздаде.

Оставил съм нарочно писмо и за Ал. Паскалев. Той ще отпусне 410 лв. за погребението, което трябва да бъде най-скромно.

Надявам се, горещо моля приятелите си да ти намерят една работа, за да продължиш учението  си.

Много, много горещи целувки."

Твоя Пейо

Р. Внимавай, съобщението до нашите да бъде в най-непринудена форма.
(Бележка) У същия г-н, у който е пакетът, има и завещание към 12-3 приложения.”

На плика саморъчно е написано от Яворов:
„За брат ми Атанас”.

На обратната страна на плика е добавено:
Атанасе, изкажи моите горещи благодарности на г. г. д-рите Сарафов, Гиргинов, Ангелов."

Пейо