Когато не се отнасяш към себе си по начина, по който би искал другите да се отнасят към теб, никога няма да можеш да промениш каквото и да е. Действията ти са продиктувани от твоите  най-силни мисли, така че ако не се отнасяш със себе си с обич и уважение, ти изпращаш сигнал, който  казва, че ти не си особено важен, че не заслужаваш кой знае колко, че не си достоен…

Мнозина се жертват за другите, като мислят, че саможертвата им ги прави добри хора. Грешка! Да се жертваш могат да те накарат само мисли, които  са концентрирани върху липсата, върху недостатъчността – мисли, които казват: „Понеже няма достатъчно за всички, аз ще мина и без…”. Тези чувства не ти  носят добро усещане и в крайна сметка ще те доведат до негодувание. Има предостатъчно за всички и е задължение на всеки човек да предизвика сбъдването на своите собствени желания. Не можеш да привлечеш това, което иска някой друг, защото не си в състояние да мислиш или чувстваш вместо него. Твоята задача си самият Ти. Когато да се чувстваш добре стане твой приоритет, тази чудесна честота ще се излъчва от теб и ще докосва всички наоколо.

Ако не изпълниш със сила и смисъл първо себе си, ти просто няма  какво да дадеш на когото и да било. Ето защо е задължително първо да се погрижиш за себе си. Погрижи се първо за твоята собствена радост – хората са отговорни за тяхната. Когато се погрижиш да си доставиш радост, да се чувстваш добре, ти разпръскваш тази радост около себе си и се превръщаш в притегателен пример за всеки човек в твоя живот.

Цялата ти радост е на честотата на любовта – най-високата и най-мощната честота в цялата Вселена. Не можеш да държиш любовта в ръка – можеш само да я чувстваш в сърцето си. Твоите възможности да генерираш чувство на  любов са безкрайни и когато обичаш, ти си в цялостна хармония с Вселената. Обичай всичко, което можеш. Обичай всекиго, когото можеш. Когато излъчваш любов, като че ли цялата Вселена прави всичко за теб, премества всяко радващо нещо към теб, довежда всеки добър човек при теб.

Избрано от: „Тайната за всеки ден“, Ронда Бърн, превод Веесела Василева, изд. Изток-Запад, 2009 г.
Изображение: carmelrowley.com.au