Децата и чакрите

Теорията за чакрите се гради върху хипотезата, че енергията се движи равномерно в организма ни. В седем точки на нашето тяло съществува концентрация на енергия, която постоянно се движи спираловидно. Тези седем специфични точки се наричат чакри. Чакрите присъстват както в будистките традиции, така и в китайските и японските практики.

Благодарение на социалните и семейни условия, в които расте и се възпитава детето, както и на поведението на родителите, около 21-годишната му възраст се формира неговият физически и психологически портрет. За да ви радва вашето дете не само на 2 години, но и по-късно, може и е необходимо осъзнато възпитание, хармонично формиране на неговия характер, физическите му възможности и чакри. 
Ето как могат да се развиват конкретните чакри на детето (може да се развиват, разбира се и няколко чакри едновременно, но за това е нужна диагностика на детето и семейството). 

МУЛАДХАРА - коренна чакра
Намира се в основата на гръбначния стълб. Елементът на първа чакра е Земя, цветът - червен, свързва се с материалните и земни неща - като физическо тяло, оцеляване, здраве. Тя е материалната проява на съзнанието. Отговаря за физическото развитие, костите, мускулната структура, имунитета, контрола на реакциите и инстинкта за самосъхранение. Отваря се с оцеляването и се блокира от страха.
Муладхара чакра се възпитава благодарение на това, че родителите поощряват физическата активност на децата, тяхната прилежност, търпение, хвалят ги за умението да довършват започнатото докрай, заедно се занимават с ремонтиране на жилището или на предмети, заедно пътуват, излизат сред природата, заедно подреждат пъзели, заедно се хранят в определено време, поощряват детето да се грижи за рибки, цветя, домашни животни. 
Ако тази чакра се затвори, детето се чувства незащитено. Това става, когато във възрастта до 5 години, когато детето е "цар", към него са се отнасяли като към "войник", ругали са го, били са го, наказвали са го, ограничавали са движенията му. 

СВАДХИШТХАНА  - сакралната чакра
Намира се близо до гениталиите. Елементът на втората чакра е вода, цветът - оранжев. Смята се, че влияе на сексуалността и репродуктивните функции. Отговаря за изработването на хормоните и половите жлези, свързана е с чувствения опит. 
Тази чакра се отваря с удоволствието и се блокира от срама. Чакра Свадхиштхана се развива, ако родителите разрешават и поощряват спонтанността в поведението на децата, активността им, провеждат съвместни игри, съревнования, конкурси, викторини, надбягвания, представления и хуморески. Поощряват и развиват в детето чувството за хумор, умението му да се радва на всичко, не само на успехите. 
Тази чакра може да се затвори в детството, ако до 5-годишната възраст на детето са ограничени чувствените, физически контакти с родителите. То трябва да бъде прегръщано, особено от бащата, да му се говорят ласкави думи, да го гушкат, галят, докосват нежно, да поощряват действията на детето, водещи до вътрешно освобождаване, да му дават нещо като разрешение да изпитва чувства, благодарение на което децата са готови всеки път да преживяват нещата от живота по нов начин. Тогава чакрата започва да работи активно. 

МАНИПУРА - чакра на слънчевия сплит
Разположена е над пъпа. Елементът на трета чакра е огън, цветът - жълт. Свързва се с емоциите. Управлява стомаха, черния дроб и панкреаса. Отговаря за разпределението на праната към вътрешните органи под диафрагмата. Свързана е с желанието за власт, контрол и отговорност, със себереализацията. 
Отваря се с истината и се блокира от лъжата. Чакра Манипура се развива, ако родителите поощряват умението на детето да поема отговорност за себе си и за другите (приятели, домашни животни), подкрепят заниманията му с бойни изкуства (способност да отстоява своята гледна точка), умението му да получава удовлетворение от самия процес на дейността, приемат помощ от детето и подхранват чувството му, че е необходимо (повишаване на неговата увереност в себе си), признават неговите победи, желателно е да го правят публично. Хубаво е да поощряват инициативността му. Могат да въведат редуване в отговорността за свършена работа. Благодарят му и го хвалят за самото действие (третият етап на комплимента), а не за резултата. Подкрепят неговите идеи и му помагат да ги реализира. Необходимо е родителите да забелязват всеки, дори малкия успех на детето и искрено да му се радват. Да му възлагат задачи според силите, като постепенно ги усложняват. Да повишават авторитета му в очите на другите и да му създават положителен имидж на успешен човек. Да му дават възможност да взема самостоятелни решения. Искрено да вярват, че ще се справи. Да му подаряват или препоръчват вещи, повишаващи увереността му в себе си. Да му възлагат изяви от името на колектива (да защитава честта на отбора, да бъде негов представител и др.).
Манипура се затваря в детството, ако на детето е било забранявано да използва собствения си разум и да взема решения. Ако чакрата се затвори, човек израства като страхливец, инфантилен, но властолюбив. Такива хора са страхливи до подлост. Затворената им Манипура се проявява с неудовлетвореност от своето положение, стремеж да увеличат своето могъщество, да имат високо социално положение чрез контрол върху другите. 

АНАХАТА - чакра на сърцето
Намира се в центъра на гръдния кош. Елементът е въздух, цветът - зелен. Управлява сърцето, белите дробове, кръвта и кръвообращението като цяло. Свързана е с чувството за бащинство, майчинство, братство. Отговаря за състраданието и грижата. Отваря се с реалността и се блокира от илюзията. 
Чакра Анахата у детето се активизира, ако родителите се отнасят към себе си и към него позитивно (да няма безжалостна критика), ако родителите възпитават детето с позитивна опорна точка. Често показват своята любов към детето и един към друг. Умеят да помолят за помощ и помагат да другите. Осъществяват своите желания и помагат на детето да осъществи своите. Правят подаръци на себе си и на децата. Учат детето да се приема такова, каквото е. 
Анахата е най-силно свързана с взаимоотношенията с родителите може да се затвори в детството, ако родителите са в развод, поради лицемерни отношения между тях, спорове, скандали. Затворена Анахата води до трудно задомяване или многоженство, хората стават нечувствителни (темерути) към партньора си. Развиват се качества като лицемерие, потайност, некомуникативност, съмнение в партньора, смущение и лъжлива срамежливост, униние. 

ВИШУДДХА - гърлена чакра
Свързана е с общуването и речта, с обучението и ораторското изкуство. Името й означава пречистване, елементът е звук, цветът - яркосин. Тя и всички останали чакри се отварят с чистата космическа енергия и се блокират от болката.Чакра Вишуддха се развива, ако родителите поощряват творческите занимания - моделиране, рисуване, апликации, живопис, фантазиране, мечтателност, сглобяване на модели и конструиране. Изучаване на чужди езици. Родителите следва да се обръщат към детето за съвет как да бъдат решени дадени въпроси и задачи. Да поддържат търсенията му за свой стил в облеклото. Да уважават личността на детето. Да умеят да виждат и в другите хора личности. Родителите да оценяват постъпката, а не да критикуват личността на детето. 
Вишуддха се затваря в детството, ако на децата е било забранявано да имат собствено мнение, натрапвано им е било това на родителите. Те стават раболепни или обратно - диктатори, развиват надменност. Крият своето мнение или обратно - натрапват го. 

АДЖНЯ - чакрата на челото
Намира се между веждите. Наричат я още чакра на третото око. Свързва се с елемента светлина и цвят индиго. Отговаря за хипофизата и епифизата. Свързана е с проницателността, интуицията, висшите идеи, философското разбиране, фантазиите, мистичното виждане. Чакра Аджня се развива, ако се разрешава на детето да опознае деструкцията (да счупи количка, играчка, да разглоби часовник и т.н...); ако родителите поощряват съставянето на планове, измислянето на приказки и истории, изпълняване на роли, стратегически игри (шах, компютър, програмиране), съвместно решават кръстословици и главоблъсканици; ако родителите възпитават у детето способност да погледне на проблема отстрани, умение да изразява своите мисли и състояние с думи.
Аджня се затваря в детството, ако на децата се забранява да излизат извън рамките на съществуващите материалистични догми, потиска се фантазията им. От тези деца израстват учени догматици, материалисти, атеисти, агностици, досадници. Тези хора не вярват на никакви духовни знания, липсва им наблюдателност, изобретателност. 

САХАСРАРА - коронна или теменна чакра, хилядолистник
Намира се на върха на главата. Тя се активизира едва когато всички останали чакри са балансирани. Отговаря за универсалното мислене, за състраданието, лишено от вселенски сантиментализъм, за самосъзнанието, за съзнаването на Бог, Чистата любов към Бога и към всичко, сътворено от него. Тази чакра поддържа баланса между външната обвивка на човека и неговото вътрешно духовно съдържание. В детството се затваря, ако детето се възпитава в атеизъм. По-късно това довежда до чувство на самота, нежелание за общуване с други хора и загуба на радостта от живота.

Споделено от margaritta.dir.bg
Източник: Книгата "Зони в тялото и развитие на личността"
Илюстрация: joyfichiera.com, naughtynaturopathmum.com.au