Няколко житейски състояния от обичания английски творец и Нобелов лауреат

(Rudyard Kipling by Zac Sawyer 2015)

Който не знае,
и не знае, че не знае,
е глупак - ИЗБЯГВАЙ ГО.

Който не знае,
и знае, че не знае,
е ученик - НАУЧИ ГО.

Който знае,
и не знае, че знае,
спи - СЪБУДИ ГО.

Който знае,
и знае, че знае,
е мъдрец - СЛЕДВАЙ ГО!

Ръдиард Киплинг

Снимка: acculturated.com