Няколко житейски състояния от обичания английски творец и Нобелов лауреат

(A portrait of Kipling by John Collier, ca.1891)

Който не знае,
и не знае, че не знае,
е глупак - ИЗБЯГВАЙ ГО.

Който не знае,
и знае, че не знае,
е ученик - НАУЧИ ГО.

Който знае,
и не знае, че знае,
спи - СЪБУДИ ГО.

Който знае,
и знае, че знае,
е мъдрец - СЛЕДВАЙ ГО!

Ръдиард Киплинг
Изображение: A portrait of Kipling by John Collier, ca.1891, en.wikipedia.org