Поемата, за която големият български творец плаща с живота си. „Септември” и вековната злоба на роба. Четем, помним, вярваме…

СЕПТЕМВРИ

Нощта ражда из мъртва утроба 
вековната злоба на роба: 
своя пурпурен гняв – 
величав.

Дълбоко сред мрак и мъгла.

Нощта се разсипва във блясъци 
по върховете. 
Слънчогледите 
погледнаха слънцето! 
Зората от сън се 
пробуди 
сред гръм от картечници: 
От далечните 
склонове 
– удар след удар – 
заплющяха 
луди 
куршуми – олово. 
Топове 
като зинали слонове 
зареваха. . . 
Трепет и страх. 
Слънчогледите паднаха в прах.

Глас народен:

           Глас божи

С хиляди ножа 
прободен 
народ – 
затъпен 
унижен 
по-нищ и от просяк, 
останал 
без мозък 
без нерви – 
въстана 
из мрака тревожен 
на своя живот 
– и писа със своите кърви:

       СВОБОДЕН!

Септември.

– Глас народен – 
– Глас божи – 
О боже! 
подкрепяй свещеното дело 
на грубите черни ръце: 
влей смелост 
в нашето гърмящо сърце: 
Не искаш ти никого роб - 
и ето – кълнеме се в нашия гроб – 
ще възкресим ний човека 
свободен в света. 
Пред нас е смъртта –

о нека!

но отвъд: 
там цъфти Ханаан 
от Правдата обетован 
нам – 
вечна пролет на живия блян... 
Вярваме! Знаем! Желаеме го! 
С нами бог!

Кръз дима на пожарите 
се издига и бие ушите ти 
вика на убитите, 
рева 
на мъченици безброй 
върху клади горящи дърва: 
– Кой 
излъга нашата вяра? –

Отговаряй! 
Ти мълчиш?

Не знаеш? 
– Ний знаем! 
Ето виж: 
с един скок 
ний скачаме право в небето:

ДОЛУ БОГ!

– хвърляме бомба в сърцето ти, 
превземаме с щурм небето:

ДОЛУ БОГ!

и от твоя престол 
те запращаме мъртъв надолу 
вдън вселенските бездни 
беззвездни, 
железни –

ДОЛУ БОГ!

По небесните мостове 
високи без край 
с въжета и лостове 
ще снемем блажения рай 
долу 
върху печалния 
в кърви обляния 
земен шар. 
Всичко писано от философи, поети – 
ще се сбъдне! 
– Без бог! без господар! 
Септември ще бъде май. 
Човешкия живот 
ще бъде един безконечен възход 
– нагоре! нагоре! 
Земята ще бъде рай - 
ще бъде!

1924 г.