Има легенда, че там където стъпел Свети Франциск, разцъфвали цветя. Пътят му започнал в Асизи на 26 септември 1181 г., а рожденото му име било Джовани Франческо ди Пиетро Бернардоне. Роден в богатство и отказал се от него, бъдещият светец сключил брак с нищета, за да се погрижи за душата си. Бедността станала неговата дреха, а покаянието – най-чистият път към Бога. Основаният от него орден се превърнал в образец за християнско милосърдие, а Свети Франциск и до днес е един от най-почитаните християнски светци и покровител на Италия. Милостта и състраданието му към всяко живо същество, превръщат патронния му празник, 4 октомври, в Световен ден за защита на животните.

За милостта, радостта и любовта, с думите на Свети Франциск от Асизи.

(Francisco de Zurbarán, S. Francesco in meditazione dinanzi al Crocifisso, XVII sec)

Където има любов и мъдрост, там няма нито боязън, нито незнание.

Където има търпение и смирение, там няма нито гняв, нито душевно безредие.

Където има бедност, придружена с радост, там няма нито алчност, нито скъперничество.

Където има спокойствие и съзерцание, там няма нито загриженост, нито прахосване.

Където има страх Господен, който брани своя дом, там неприятелят не може да намери входа.

Където има милосърдие и умереност, там няма нито излишество, нито коравосърдечност.

Блажен е човекът, който така търпеливо понася от другия забележка, обвинение и укор, както ако би си ги правил самият той.

Блажен е човекът, който искрено приема направения укор, скромно се подчинява, смирено изповядва вината си и на драго сърце дава удовлетворение.

Блажен е човекът, който не бърза да се извинява и смирено търпи срам и укор заради греха, дори и когато няма вина.

(Albert Chevallier Tayler, S. Francesco, 1895-98, private collection)

* Поощренията на Свети Франциск
Картина: заглавна - S. Francesco d'Assisi, 1615-35, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcellona