Физиологията ни учи как правилно да мислим, чувстваме и желаем”, заявява прочутият учен, физиолог и психолог. Академик Иван Петрович Павлов е първият руски лауреат на Нобелова награда, връчена му през 1904 г. Високото признание за медицина и физиология, той получава за изследванията си върху храносмилателната система. Павлов е първият учен, който описва явлението, известно днес като условен рефлекс и доказва биологичните основи на психичната дейност. Известен е като баща на учението за висшата нервна дейност и на руската физиологическа школа. През 1927 г. Павлов отново е номиниран за Нобелова награда. Работи за науката до последния си дъх. В края на дните си, болен от бронхопневмония, той диктува на асистентите си стъпка по стъпка етапите, през които минава умиращият организъм.


(1849 ~ 1936)

Този, който иска да развива своята воля, е длъжен да се научи да преодолява препятствията.

Не пийте вино, не огорчавайте сърцето си с тютюн и ще живеете толкова, колко е живял Тициан.

Лекарят лекува човека, а ветеринарът – цялото човечество.

Алкохолът причинява много повече страдания, отколкото радости на човечеството, въпреки че всички го употребяват заради радостта.

Колкото и да е съвършено крилото на птицата, тя не би могла да се издигне във висините, ако не се опре на въздуха. Фактите – те са въздуха на учените. Без тях никога не може да полетите. Без тях всички теории са само празни опити.

Никога не позволявайте гордостта да вземе власт над вас. Заради нея, ще упорствате там, където е нужно да се съгласите, заради нея ще откажете полезен съвет и другарска помощ и ще изгубите своята обективност.

Никога не си мислете, че знаете всичко. Колкото и високо да ви оценяват, имайте смелостта да си кажете: „Аз съм невежа”.

Цял живот съм обичал и обичам умствения труд, физическия – също, дори повече. Особено удовлетворен съм се чувствал, когато съм успявал да съединя „главата с ръцете си”.

Ако разсъждавам логично, това означава само, че не съм луд, но съвсем не доказва, че съм прав.

Щастието на човек е някъде между свободата и дисциплината. Свобода без строга дисциплина и правила без чувство за свобода, не могат да създадат пълноценна човешка личност.

Човек може да живее до сто години. Ние сами със своята невъздържаност, безпорядъчност и безобразно отношение спрямо собствения организъм, свеждаме този нормален срок до много по-малки цифри.

Бъдете страстни във вашата работа и вашите търсения.

(Иван Петрович Павлов, Михаи́л Васи́льевич Не́стеров,1935)

Радостта прави човек чувствителен за всеки удар на живота и укрепва тялото.

Може да се каже, че е изучил живота само този, който е съумял да върне нарушения ход в норма.

Човекът е висш продукт за земната природа. Човекът е сложна и неуловима система. Но за да може да се наслаждава на съкровищата на природата, човек трябва да бъде здрав, силен и умен.

Организмът може да съществува дотогава, докато е в равновесие с обкръжаващите го условия. Когато това равновесие сериозно бъде нарушено, той престава да съществува.

Почивката на всеки работещ орган трябва да бъде съблюдавана дори повече, отколкото самата работа.

Когато мислите за определено движение..., вие съвсем неволно и без да забелязвате, го пресъздавате.

Нормална и полезна храна е тази, която ядете с апетит и която ви носи наслада.

Религията е нужна на слабите. Силните нямат нужда от нея.

(Иван Петрович Павлов, Илья́ Ефи́мович Ре́пин, 1924)

Снимки и илюстрации: Wikiwand, Birkbeck Library Blog